Vertrouwen in koopwoningmarkt neemt toe

Vertrouwen in de koopwoningmarkt neemt toe

Daarin geïnteresseerden blijken minder sceptisch te zijn over de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten nam gedurende de afgelopen maanden duidelijk toe, aldus de Monitor Koopwoningmarkt.

“Met name de stijgende prijzen van woningen en het stabiliseren van de hypotheekrente dragen bij aan toename vertrouwen”

Het gebrek aan te koop staand woningaanbod en de grote onderlinge concurrentie worden nog wel als een probleem ervaren. Dit blijkt uit Monitor Koopwoningmarkt over het vierde kwartaal van 2023, gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde*.

Vertrouwen en prijsstijging

Door de stabiele hypotheekrentes en een forse toename van de huishoudinkomens is de maximale leencapaciteit van huishoudens gemiddeld genomen sterk opgelopen in de eerste helft van 2023. Deze toename van de leencapaciteit is, in combinatie met de grote krapte op de koopwoningmarkt, de aanjager geweest voor de koopprijsstijging in de laatste drie kwartalen van 2023. De gemiddelde verkoopprijs stijgt in het vierde kwartaal van 2023 voor de derde opeenvolgende keer ten opzichte van het voorliggende kwartaal en het vertrouwen neemt toe.

De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK)** laat in het vierde kwartaal van 2023 eveneens een stijging van 1,7 procent zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Maar in nominale prijzen en zeker in reële termen ligt de gemiddelde verkoopprijs in het vierde kwartaal van 2023 nog wel lager dan het prijsniveau in het tweede kwartaal van 2022.

Dynamiek rond koopwoningmarkt

Het oplopende vertrouwen in de koopwoningmarkt en de toegenomen leencapaciteit zorgen voor een grotere vraag naar koopwoningen. Dit is gedeeltelijk ook terug te zien in de dynamiek op de koopwoningmarkt.

Op jaarbasis overstijgt het aantal geregistreerde verkopen in 2023, met 132.200 koopwoningen, weer net het resultaat over 2022. Daarmee lijkt de afnemende dynamiek op de markt van bestaande koopwoningen uit de twee voorliggende jaren enigszins om te buigen.

Hypotheekmarkt stabiel?

Op de hypotheekmarkt is de laatste drie kwartalen van 2023 sprake van een stabilisatie. Zowel het aantal hypotheekaanvragen als het aantal toegekende hypotheken blijven in het vierde kwartaal op een vergelijkbaar niveau als in de vorige kwartalen.

Op jaarbasis komen in 2023 zowel de hypotheekaanvragen als de toegekende hypotheken nog wel veel lager uit dan in het voorliggende jaar. Dit is met name het gevolg van de grote terugval in het aantal oversluitingen van bestaande hypotheken ten opzichte van de jaren 2021 en 2022 in de koopwoningmarkt.

Wachten op nieuwbouwwoningen

De bouwproductie van koopwoningen én huurwoningen blijft een grote zorg; zeker gezien de enorme woningvraag en de verminderde dynamiek in de bestaande voorraad koopwoningen. Deze productie staat al drie jaar fors onder druk en de vooruitzichten zijn nog steeds niet rooskleurig.

Het aantal harde woningbouwplannen is het laatste half jaar zelfs afgenomen en het aantal verstrekte bouwvergunningen voor koop- en huurwoningen is in het derde kwartaal van 2023 weer fors gedaald. Het is dan ook niet te verwachten dat het geringe aantal aangeboden nieuwbouw koopwoningen en verkochte nieuwbouwwoningen uit het derde kwartaal van 2023, op kortere termijn zal aantrekken.

Rente sleutelrol in 2024

Gezien een te verwachten daling van de hypotheekrente in de tweede helft van 2024, de beperkte inkomensstijging van huishoudens in 2024, de beteugeling van de inflatie, en de aanhoudende vraagdruk op de woningmarkt, is in de loop van de tweede helft van 2024 een verdere stijging van de koopprijsontwikkeling mogelijk.

Veel hangt echter af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en de daar aan verbonden hypotheekrente. De verwachting is dat de ECB in de loop van 2024 de depositorente zal verlagen, waardoor ook de kapitaalrente neerwaarts kan worden bijgesteld. Dat zou weer een positief effect kunnen hebben op het sneller rond krijgen van de planexploitaties van nieuwbouwplannen en de hypotheekrente zou mee omlaag bewegen. Daardoor zou zowel het aanbod van, als de vraag naar koopwoningen weer een impuls kunnen krijgen.

In het geval dat de gemiddelde hypotheekrente het komend jaar onverwacht toch nog één procent verder zou oplopen, kan dat leiden tot opnieuw een daling van de koopprijzen voor woningen in de tweede helft van 2024.

Meer informatie

U kunt de kwartaalrapportage van het vierde kwartaal 2023 hier downloaden. Meer kunt u vinden op de website Monitor Koopwoningmarkt. Alle onderliggende gegevensreeksen zijn ook te bereiken via de link naar het dashboard.

*Onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
**PBK, gepresenteerd door het CBS en het Kadaster.

Zie ook:
Uitzending Pointer: “Energielabel zegt weinig over stookkosten woning”.

Advertisment ad adsense adlogger