Samenwerking brancheorganisaties rond warmtenetten

Samenwerking brancheorganisaties rond warmtenetten

Verdere ontwikkeling van duurzame warmtenetten moet vaart krijgen vinden Techniek Nederland en Energie-Nederland. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst tussen de brancheorganisaties afgesloten.

“Half miljoen nieuwe aansluitingen op warmtenetten te realiseren tot 2030”

Kwaliteit

Doel van de, door Doekle Terpstra en Cora van Nieuwenhuizen getekende, overeenkomst is dat meer installatiebedrijven zich gaan bezighouden met het plaatsen van afleversets in woningen die zijn aangesloten op een warmtenet.

Met de InstallQ-erkenningsregeling Afleversets als nieuwe norm willen Techniek Nederland en Energie-Nederland ook de kwaliteit van het installatiewerk waarborgen. De genoemde voorzitters van de brancheorganisaties hebben daarom de overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ getekend.

Afleversets

Als een woning een aansluiting heeft op een warmtenet, is een afleverset voor deze ‘stadswarmte’ nodig. Die set voorziet de bewoners van warmte voor centrale verwarming en tapwater. Voor het plaatsen van een afleverset is specifieke deskundigheid nodig.

InstallQ heeft daarvoor een erkenningsregeling ‘Afleversets’ ontwikkeld, als aanvulling op de erkenning ‘Warmteafgiftesystemen van gebouwgebonden verwarmingsinstallaties’. Installateurs kunnen de erkenning ‘Afleversets’ behalen met de e-learning stadsverwarmingsinstallaties.

Veel nieuwe warmtenet-aansluitingen

Het aantal aansluitingen op warmtenetten groeit niet snel genoeg. Volgens het Klimaatakkoord moeten er tot 2030 een half miljoen woningen worden aangesloten. Nu zijn dat er nog maar enkele tienduizenden per jaar. De overeenkomst moet bijdragen aan een flinke groei van het aantal aansluitingen.

Lees verder onder de afbeelding.
Samenwerking brancheorganisaties rond warmtenetten

Samenwerking en vakmanschap

Doekle Terpstra bericht: “Installateurs spelen een cruciale rol in de energietransitie. Dat geldt ook bij warmtenetten. We willen de bekendheid van de werkzaamheden en van de erkenningsregeling ‘Afleversets’ vergroten. Als meer installateurs actief worden in deze markt, zorgt dat voor meer snelheid in de ontwikkeling van duurzame warmtenetten”.

Cora van Nieuwenhuizen in haar reactie: “In de samenwerkingsovereenkomst met Techniek Nederland staat dat warmtebedrijven de voorkeur geven aan het werken met erkende installateurs en dat in hun opdrachten zullen uitvragen. Op die manier stimuleren we vakmanschap, ontstaan er minder storingen en dragen ook installateurs bij aan een snellere warmtetransitie”.

Afspraken

In de overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ hebben de genoemde brancheverenigingen een aantal afspraken gemaakt over de werkzaamheden aan warmtenetten, waaronder:

– Er komt een gezamenlijk kwaliteitskader voor het aanleggen, aansluiten en beheren van afgifte-installaties aangesloten op warmtenetten. Dit is belangrijk voor eenduidige kwaliteit en herkenbaarheid naar klanten.
– De InstallQ erkenningsregeling ‘Afleversets’ wordt de norm bij de uitrol van duurzame warmtenetten.
– Techniek Nederland en Energie-Nederland gaan de erkenningsregeling ‘Afleversets’ en onderliggende erkenning ‘Warmteafgiftesystemen van gebouwgebonden verwarmingsinstallaties’ actief onder de aandacht van leden brengen.
– Energie-Nederland en Techniek Nederland adviseren warmtebedrijven om bij het verlenen van opdrachten voor stadswarmtenetten te kiezen voor erkende installatiebedrijven.

Foto van groep na de ondertekening: Techniek Nederland.

Samenwerking brancheorganisaties rond warmtenet. Zie ook:
Warmtenetten versneld met subsidie 150 miljoen.
100 jaar warmtenetten in Nederland.

Advertisment ad adsense adlogger