KWS wint onderhoudsproject wegen met ‘schone lucht plan’

KWS wint onderhoudsproject wegen met ‘schone lucht plan’

KWS ontving met het ‘schone lucht plan’ de gunning van de provincie Utrecht voor het groot onderhoud aan de Utrechtse provinciale wegen. Men gaat in bouwteamverband aan de slag, onder andere vanaf augustus met het onderhoud aan de N201. De provincie gunde het project vanwege het plan en de verminderde uitstoot aan emissies.

KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met ‘schone lucht plan’

De provincie Utrecht gunde het onderhoudsproject aan de wegenbouwer onder meer vanwege het ‘schone lucht plan’ dat zij indiende om het onderhoud duurzamer uit te voeren en met minder uitstoot van emissies.

Hubs en elektrisch

In het ‘schone lucht plan’ van KWS wordt niet alleen ingezet op de toepassing van schoner materieel bij de onderhoudswerkzaamheden. Naast de inzet van een elektrische vrachtwagen en hybride walsen, verlaagt KWS de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof door bijvoorbeeld het opladen van al het elektrisch materieel via accu-boxen die energie leveren afkomstig van zonnepanelen. Daarnaast creëert men bouwhubs binnen de provincie om transportbewegingen te beperken.

Volgens KWS-tendermanager Niek Bijl zat de uitdaging van het schone lucht plan in het kijken naar de volledige keten. “Een plan voor schone lucht stopt niet bij het gebruik van elektrisch materieel en duurzame brandstof. Samen met onze onderaannemers investeren we in oplossingen voor de toekomst die we elk jaar verder uitbouwen. Samen met de provincie Utrecht gaan we voor het beëindigen van emissies.”

Samen duurzamer

Naast de maximale waardering voor het schone lucht plan behaalde het bouwteam van KWS als enige inschrijver een tien voor het samenwerkingsplan. In een bouwteamsamenwerking gaan KWS en de provincie Utrecht intensief met elkaar samenwerken om het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren. Ook is het bouwteam de uitgelezen kans om innovaties door te voeren en deelopdrachten optimaal te ontwerpen.

Doelen

De provincie Utrecht wil dit project gebruiken om samen met de markt te groeien in het voorbereiden en uitvoeren van de provinciale onderhoudsopgaven. Zodoende kan efficiënter worden gepland (bijvoorbeeld het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden in de daarvoor geschikte jaargetijden) en effectiever worden samengewerkt. Het lerend vermogen wordt maximaal benut en omgevingshinder wordt zoveel mogelijk voorkomen. Ook biedt de provincie in deze samenwerking ruimte voor de toepassing van duurzame oplossingen en incrementele innovaties.

KWS wint onderhoudsproject wegen met ‘schone lucht plan’

Advertisment ad adsense adlogger