Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 openbaar

Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 is openbaar

Op 9 februari 2015 is de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 voor aardbevingsbestendigheid openbaar gemaakt. Dit maakt het mogelijk om als belanghebbende commentaar op de richtlijnen te geven. Dit kan tot 1 april 2015.

Aardbevingbestendig

Door de gaswinning in het Groningenveld zijn er aardbevingen ontstaan. Daarom is er op verzoek van de minister van Economische Zaken een richtlijn opgesteld voor het aardbevingsbestendiger maken van gebouwen.

NPR

NPR 9998 is voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normserie Eurocode 8. Bestaande gebouwen worden beoordeeld op constructieve veiligheidsaspecten tijdens een aardbeving. Deze praktijkrichtlijn is ook te gebruiken voor verbouw en nieuwbouw van gebouwen. De NPR kan na registratie van een NEN-Normshopaccount kosteloos worden gedownload.

Inhoudelijk commentaar

Belanghebbenden kunnen inhoudelijk commentaar geven op de richtlijn. Dit kan hier worden gedaan. Alle op- en/of aanmerkingen worden door de NEN-normcommissie in behandeling genomen. Bij de besluitvorming van de definitieve NPR wordt hierover een beslissing genomen.

Training ‘Ontwerpen gebouwen op aardbevingen’

Door NEN wordt in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken een praktijkgerichte training gegeven genaamd ‘Ontwerpen gebouwen op aardbevingen’. De training gaat globaal in op de achtergronden en aard van de seismische belasting en behandelt vervolgens de locatie-afhankelijkheid en de invloed van grenstoestanden en veiligheidsklassen. De planning is dat de trainingen worden gegeven in april. De definitieve data en informatie over het programma volgen op de website van NEN.

Advertisment ad adsense adlogger