Schrijf mee aan nieuwe eurocodes veilige bouwconstructies

Schrijf mee aan nieuwe Eurocodes veilige bouwconstructies

Onlangs is een 6-jarig werkprogramma gelanceerd voor het ontwikkelen van een volgende generatie van Europese normen voor bouw- en geotechnische ontwerpen. Dit werkprogramma wordt ondersteund door de Europese Commissie. De nieuwe normen worden naar verwachting gepubliceerd in 2020. Nieuwe technologieën en marktbehoeften worden erin verwerkt, met een uitbreiding van de scope van de bestaande Structurele Eurocodes (EN 1990 –EN 1999) als resultaat.

Projectteams zullen worden aangesteld en zullen het schrijven van de concepten op zich nemen. De projectteams zijn verantwoording verschuldigd aan de CEN Technische Commissie die verantwoordelijk is voor deze normen, CEN/TC 250 genaamd. Via de zogenoemde Call for Tender worden experts opgeroepen zich te melden. Experts kunnen een voorstel indienen om deel te nemen aan één of meer projectteams, die de eerste fase van het werk gaan uitvoeren. De Call for Tender wordt door NEN gecoördineerd, in nauwe samenwerking met CEN, het Europese normalisatie-instituut, en BSI, het Britse Normalisatie-instituut. BSI voert het secretariaat voor CEN/TC 250.

Belangrijke mijlpaal

De voorzitter van CEN/TC 250, Professor Steve Denton Freng, zei naar aanleiding van de oproep voor experts op 7 april 2015: “De publicatie van de eerste generatie van de Structurele Eurocodes vloeide voort uit een meer dan 30 jaar durende gezamenlijke inspanning. De Call for Tender markeert nu een belangrijke mijlpaal in ons werk, om de normen up-to-date en wereldwijd erkent te houden.
We erkennen echter de behoefte aan stabiliteit en tot aan de publicatie van de gereviseerde normen kunnen gebruikers er op rekenen dat veranderingen in de huidige set van Eurocodes slechts in buitengewone omstandigheden zullen worden doorgevoerd. Verder zullen we, om de Eurocodes te kunnen evolueren, ontwerpers centraal zetten in ons wek, met oog op het verhogen van het gebruikersgemak van de normen.”

Meer informatie kunt u vinden op de NEN en CEN websites (nen.nl/eurocodes2020). De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen om aan het werk deel te nemen is 25 mei 2015.

Advertisment ad adsense adlogger