Start subsidieregeling isoleren eigen woning

Start subsidieregeling isoleren eigen woning

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Inmiddels zijn de voorwaarden voor de subsidie gepubliceerd in de Staatscourant. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

“Goede isolatie is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving”

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil huiseigenaren aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen en stelt hiervoor 84 miljoen euro beschikbaar. “Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving”.

Isolerende maatregelen eigen woning

De regeling is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen woning zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning is het mogelijk om tot €10.000 subsidie te krijgen. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

Subsidie aanvragen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Over de regeling

De SEEH-subsidie is in september 2016 ingevoerd. Voor eigenaar-bewoners was in april 2017 het subsidieplafond bereikt waardoor de regeling tijdelijk is stopgezet. De regeling voor subsidie eigen woning loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE).

Advertisment ad adsense adlogger