Werkplekken verlichting, norm inclusief bovengrens

Verlichting van werkplekken inclusief bovengrens

NEN heeft het ontwerp voor de nieuwe norm voor verlichting van werkplekken voor commentaar gepubliceerd.

De eisen voor de verlichting van werkplekken zijn niet per ruimte, maar per taakgebied vastgesteld

Deze NEN-EN 12464-1 wordt nu in veel ARBO-catalogi gebruikt voor de minimale verlichtingseisen voor allerlei soorten werkplekken binnen gebouwen. Het wordt in vrijwel alle bestekken opgenomen. Tot 27 september 2019 kan commentaar worden gegeven.

In de voorstellen is naast de minimum verlichtingssterkte nu ook een bovengrens aangegeven. De aan te houden verlichtingssterkte zou binnen deze twee waarden moeten blijven, ook na veroudering.

In deze revisie wordt rekening gehouden met de grote fysiologische verschillen tussen werknemers. Het is mogelijk om de ontwerpeisen aan individuen aan te passen. De norm geeft aan hoe deze criteria dan worden gebruikt.

Verhoging productiviteit

Goede verlichting op de werkplek verhoogt de productiviteit en het welbevinden van werknemers. In een nieuwe bijlage is informatie over deze visuele en non-visuele effecten van licht toegevoegd. Licht heeft invloed op onze interne klok en mede hierdoor op ons welzijn en alertheid.

Ook de kleur van het licht en de afwisseling in sterkte en kleur kunnen positief worden ingezet, bij voorkeur via daglicht. Tenslotte meldt de norm nog dat ook donkerte erg belangrijk is in ons dag-nacht ritme.

Nieuwste richtlijnen

Waar nodig is de norm ge-updatet. Zo wordt de behoudsfactor (maintenance factor) bepaald volgens de nieuwste richtlijnen (NVN-ISO/CIE TS 22012:2019).

Net als in de huidige versie, zijn de eisen niet per ruimte, maar per taakgebied vastgesteld. Zo zou de ontvangstbalie een gemiddelde verlichtingssterkte van tussen de 300 lx en 750 lx moeten hebben. De ontvangstruimte waar die balie in staat mag dan lagere waarden hebben.

Wel gelden er eisen voor de directe omgeving (tussen 200 lx en 500 lx in dit geval), om al te grote sterkteverschillen te voorkomen. De regels voor deze directe omgeving zijn in het nieuwe normontwerp nader gedetailleerd. De nieuwe versie zal te zijner tijd NEN-EN 12464-1: 2012 vervangen. Deel twee van deze norm geeft de eisen voor werkplekken in buitenruimten zoals kades, industrieterreinen en bouwplaatsen, en stamt uit 2014.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 27 september 2019 commentaar geven op ontwerp NEN-EN 12464-1 via normontwerpen.nen.nl.

Advertisment ad adsense adlogger