Veel ongevallen met Liften

Liftschacht

In de winter 2011 en 2012 waren er veel ongevallen met liften, waarvan één met dodelijke afloop. In totaal gaat het om tien ongevallen.

Enkele voorbeelden: een man probeerde een defecte deur van een goederenlift te sluiten en viel in de schacht, een man overlijdt in een paternosterlift, een dame raakte met haar hand bekneld tussen de liftdeuren, een man viel in de schacht bij een zelfbevrijdingsactie en tweemaal werd een hondje bijna opgehangen. Wat is er aan de hand? Liften worden verondersteld als een van de veiligste vervoermiddelen? Is er sprake van een trend of is het toeval?

Onderzoek Liftinstituut
Het Liftinstituut houdt sinds jaar en dag de gemelde ongevallen bij op haar website en geeft waar mogelijk nadere uitleg, zodat er lering uit getrokken kan worden. Vaak op basis van eigen ongevalsonderzoek. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat niet alle ongevallen gemeld worden. Soms om negatieve publiciteit te voorkomen, soms omdat men op de zorg voor het slachtoffer gericht is (vaak het geval bij ongevallen met lichte verwonding.)

Conclusies
Niet vaak komt het voor dat er zoveel ongevallen in een korte periode plaatsvinden. Het is moeilijk hieruit nu al conclusies te trekken. Liften in Nederland behoren tot de veiligste op de wereld. Wel zijn de nieuwere liften, gebouwd na 1995 – met als ontwerpeis de Europese Richtlijn liften – veiliger dan oudere, voor die periode geplaatste liften. Bij een aantal van de ongevallen betrof het oudere liften maar niet bij alle. Enkele ongevallen waren te wijten aan onvoldoende onderhoud, in een geval betrof het een niet gekeurde installatie. Ook blijkt dat mensen vaker gehaast zijn en minder bereid aanwijzingen op te volgen. John van Vliet, technisch directeur van het Liftinstituut: ‘Ons onderzoek geeft onder andere aan hoe belangrijk onderhoud en een onafhankelijke keuring is en dat je nooit moet proberen jezelf te bevrijden uit een stilgevallen lift, maar dat je wel alarm moet kunnen slaan. Ook onderbouwt het de gedachte dat in een aantal gevallen bij oudere liften een veiligheids-upgrade nodig is.’

Voor meer informatie
Publicatie van de recente ongevallen en hun achter-grond vindt eind juli plaats in Liftinstituut magazine. Alle details worden dan ook vermeld op liftinstituut.nl. Een verkorte versie van de publicatie is daar nu al te vinden onder ‘nieuws’ en vindt u in de bijlage.

Lees verder in editie 4-2012

Advertisment ad adsense adlogger