Veiligheid in betonbouw ‘Richtlijn Betonbekistingen en -constructies’

Veiligheid in de betonbouw met 'Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies'

Veiligheid in de bouw en infra een vanzelfsprekende zaak? Lang niet altijd, als we de cijfers moeten geloven. Veilig werken in een veilige omgeving, heeft een referentie nodig waar controle op mogelijk is. De Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructie (RBO) is dat in de betonbouw. Lees meer over veiligheid in de betonbouw en hoe je met de 10 puntenkaart via de richtlijn kunt werken.

Actueel

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is een initiatief van de VSB en Bouwend Nederland en in samenwerking met Stubeco (Studievereniging Uitvoering Betonconstructies) tot stand gekomen. De betonbouw richtlijn werd geïntroduceerd voor iedereen die dagelijks op uiteenlopende wijze te maken heeft met verticale-, horizontale- en bijzondere betonbekistingen en ondersteuningsconstructies en wordt geregeld geactualiseerd.

Waarom?

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is bedoeld om onder meer alle wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en opleidingen te beschrijven en te vervatten in een praktisch bruikbaar overzicht.

De richtlijn kwam tot stand door de inbreng van vele deskundigen en in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma, Stichting Arbouw, Inspectie SZW, Sectie Betonbekistingbedrijven VSB en de Commissie Steigers en Bekistingen & Ondersteuningen van de Contactgroep KOMAT B&U / GWW binnen Bouwend Nederland. Door deze samenwerking wordt de richtlijn breed gedragen en gebruikt.

10 puntenkaart

Dagelijks worden projecten ontwikkeld, ontworpen of gerealiseerd waarbij (in het werk gestort) beton een hoofdrol speelt. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn daarbij onmisbare onderdelen om de betonconstructie vorm te geven. Maar hoe weet u of uw betonbekisting- of ondersteuningspartner net zo onmisbaar is als de producten en oplossingen die hij levert?

De sectie Betonbekistingen van de VSB heeft hierom een flyer ontwikkeld waarin tien overtuigende argumenten worden gegeven om met en volgens de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies te werken.

Veiligheid

De Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies* is geen wetgeving maar wel een praktijkgericht document dat de actuele stand van de regelgeving en techniek dan wel de stand van de wetenschap beschrijft. Daarmee worden alle betrokkenen in de betonbouw zoveel mogelijk bruikbare handvatten geboden om veilig en volgens de spelregels te werken. Zo neemt de richtlijn de lezer aan de hand mee door het proces van bekisten en ondersteunen. Achtereenvolgens komen de ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase aan de orde. Veiligheid loopt daarbij als rode draad door alle onderdelen. Dat geldt ook voor een apart hoofdstuk dat gewijd is aan scholing en opleiding.

Vakbekwaamheid betonbouw

Het scholingsdeel van de richtlijn is opgezet om de vakbekwaamheid van monteurs te kunnen waarborgen. Voor de functie van betonbouw bekistingstimmerman is al een opleiding beschikbaar. Het scholingstraject voor ondersteuningsmonteur gaat zoveel mogelijk aansluiten op die in de steigerbouw; er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een speciale module voor die laatste doelgroep.

Info

Meer weten? Bezoek dan de website over de richtlijn of download de 10-puntenkaart waarin de belangrijkste argumenten voor de richtlijn nog eens worden toegelicht.

* De achtergrond om alle bestaande informatie over het werken met bekistingen en ondersteuningen samen te brengen en te completeren tot een richtlijn, wordt gevormd door overleg tussen Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), de sectie Betonbekistingbedrijven van VSB en de Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend Nederland. Naar aanleiding van het overleg werden de inspectiemodules aangepast. De aanpassingen hadden onder meer betrekking op de collectieve veiligheidsmaatregelen en de specificatie van demontage in bekistingsplannen. Een logisch vervolg was de verbreding hiervan tot een richtlijn.

Veiligheid in de betonbouw met ‘Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies’.

Advertisment ad adsense adlogger