Meerderheid Nederlanders ervaart wateroverlast

Meerderheid Nederlanders ervaart wateroverlast

Twee derde van de Nederlanders heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.

“Inwoners weten in beperkte mate wat ze zelf kunnen doen om wateroverlast te voorkomen”

Waterpeil

Straten en tuinen die blank staan, tunnelbakken en garages die onder water staan. Het is een terugkerend beeld bij hoosbuien. Uit het onderzoek ‘Waterpeil’ dat de netwerkorganisatie Ons Water om het jaar laat uitvoeren door MarketResponse, blijkt dat inwoners van Nederland veel weten over wateroverlast en er veel ervaring mee hebben. Toch weten ze slechts in beperkte mate wat ze zelf kunnen doen om overlast te voorkomen. Het onderzoek hier als pdf te downloaden.

Groene Tuinen

Van de mensen die wél in actie komen om overlast tegen te gaan, wordt het vergroenen van tuinen en aanschaffen van regentonnen als meest genomen maatregelen tegen wateroverlast genoemd.

De waterbeheerders die samen Ons Water vormen vinden het belangrijk dat deze trend doorzet. Het tegengaan van de verstening van Nederland isk een belangrijke pijler. Zo kan schade door wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen beperkt worden.

Week van Ons water

Tijdens de Week van Ons Water van 10 t/m 26 oktober worden verschillende initiatieven gepresenteerd en activiteiten georganiseerd die het vergroenen van tuinen bevorderen.

Zo krijgen inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch tegen inlevering van een kortingsbon bij de deelnemende tuincentra korting op een regenton.

Stichting Op Groene Voet sluit in de Week van Ons Water het project #1000BlauweTuinen af met een zoektocht naar de tien mooiste blauwe tuintjes van Tilburg. De prijsuitreiking vindt op 24 oktober plaats in de nieuwe educatieve waterspeeltuin bij Ontdekstation013.

Initiatiefnemers

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, IPO, VNG, Vewin, het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Meer informatie

Meer informatie op de site van ‘De week van Ons water’ en op onswater.nl

Advertisment ad adsense adlogger