Veranderingen Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving

Omgevingsdiensten gezamenlijke eisen gemeenten en provincies

Voor het wetsvoorstel betreffend de wet Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn er een aantal wijzigingen gedaan. Met het oog het uitvoerbaar maken van de wet zijn er veranderingen voorgesteld. Om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren, stellen provincies en gemeenten gezamenlijk kwaliteitseisen aan hun omgevingsdiensten. Deze kunnen per dienst verschillen. Alleen voor de zes omgevingsdiensten die toezien op de grote chemische bedrijven moeten de provincies zorgen voor één uniform eisenpakket. Dit is hetgeen wat staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) mede namens minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd rond de veranderingen Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving.

In Nederland zijn er 29 omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten moeten regels opstellen en risicobedrijven controleren. Dit wordt op regionaal niveau door de omgevingsdiensten uitgevoerd, maar is in opdracht van provincies en gemeenten. Met de wetswijziging wil de staatssecretaris en de minister de wet professionaliseren en de kwaliteit verbeteren.

Staatsecretaris Mansveld: “Door zelf de eisen vast te stellen kunnen gemeenten en provincies die in één omgevingsdienst deelnemen samen bepalen welke kwaliteit zij verlangen voor hun burgers, bedrijven en leefomgeving.”

Overleg IPO en VNG

Door het Interprovinciaal Overleg (IPO ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt er gewerkt aan een modelverordening voor kwaliteitseisen die hun leden kunnen gebruiken. De eisen kunnen uiteenlopen: van opleiding, kennis en ervaring van het personeel maar ook over het verloop van een proces: hoe dient een vergunningaanvraag verwerkt te worden.

Niet alle vergunning- en controletaken liggen bij een omgevingsdienst. Gemeenten kunnen zelf bijvoorbeeld de vergunningen voor bouwen en slopen door particulieren blijven verlenen en controleren als ze dat willen. Hoe ze de kwaliteitseisen van deze taken vastleggen, is aan hen.

Advertisment ad adsense adlogger