Leveringsvoorwaarden betonproducten vernieuwd

leveringsvoorwaarde betonproducten vernieuwd

Er zijn nieuwe voorwaarden opgesteld rondom de levering van betonproducten. De voorwaarden zijn gezamenlijk opgesteld met vertegenwoordigers van bedrijven. Hier is voor gekozen omdat de bestaande voorwaarde bijna geen draagvlak hebben.

Door vertegenwoordigers van beide kanten te betrekken is het mogelijk het draagvlak te vergroten. De leveringsvoorwaarden betonproducten zijn nu niet meer eenzijdig en moeten daardoor voorkomen dat er veel discussie ontstaat. Ook is er een document opgesteld met toelichting op de herziene voorwaarden.

Vernieuwing met BFBN

Maxime Verhagen (nu voorzitter van Bouwend Nederland) en BFBN ondertekende de voorwaarden. Maxime Verhagen gaf hierbij aan dat vernieuwing noodzakelijk was: “Vandaag denken we in ketens en werken we met business partners. Daarbij passen geen eenzijdig opgelegde voorwaarden.”

De brancheorganisaties kunnen de vernieuwde voorwaarden niet opleggen aan haar leden. Wel verzoeken BFBN en Bouwend Nederland dringend haar leden om de nieuwe voorwaarden te gebruiken. De eerste leveringsvoorwaarden werden vaak niet gebruikt in grote bouwbedrijven. Bouwend Nederland geeft aan dat zij voornamelijk eigen en eenzijdige voorwaarden oplegden. Het gevolg hiervan is dat er veel discussie ontstaan tussen de bouwer en de leverancier.

De nieuwe voorwaarden en de toelichting hierop kunt u vinden via onderstaande links:
Voorwaarden
Toelichting op voorwaarden

Leveringsvoorwaarden betonproducten. Zie ook:
Betonketen verduurzamen door geopolymeerbeton.

Advertisment ad adsense adlogger