Voor- en nadelen van industrialisatie bouw

Voor- en nadelen van industrialisatie bouw

Door de coronacrisis kan op korte termijn de vraag naar nieuwbouwwoningen afnemen. Op lange termijn zal deze echter door de structurele schaarste van woningen weer terugkeren. Dan zal het bouwproces efficiënt moeten verlopen om de gewenste bouwproductie weer aan te kunnen. Industrialisatie kan hier een belangrijke rol in spelen, is te lezen in een publicatie van de ING.

Door industrialisatie kun je snelle bouwen, tegen lagere bouwkosten en met minder personeel

Industrialisatie heeft echter ook nadelen die vooral de benodigde flexibiliteit van bouwbedrijven inperkt. Zo nemen de risico’s toe door hogere vaste kosten waardoor bouwbedrijven minder snel kunnen afschalen. In een volatiele bouwmarkt, zoals nu door de coronacrisis de vraag tijdelijk kan inzakken, is dit essentieel.

Om industrialisatie tot een succes te maken zullen bouwbedrijven hier adequaat mee om moeten gaan. De overheid kan daarbij helpen met een stabiel woningmarktbeleid waardoor bouwbedrijven meer zekerheid hebben over hun afzet en zo ook meer durven investeren in industrialisatie.

Schaarste

In Nederland zijn woningen structureel schaars. Om dit structureel aan te pakken heeft het kabinet de doelstelling om minimaal 75.000 woningen per jaar te bouwen. Dat is een flinke uitdaging. Er is te weinig direct beschikbare bouwgrond en door de coronacrisis kan ook de vraag naar nieuwbouw, ondanks de structurele schaarste, tijdelijk terugvallen doordat consumenten onzeker zijn en grote aankopen als een nieuw huis even uitstellen.

Dit gebeurde ook tijdens de financiële crisis. Op termijn neemt de vraag door het structurele tekort echter weer toe waardoor bouwkosten weer oplopen en personeelstekorten weer een probleem kunnen worden. Om hierop voorbereid te zijn kunnen bouwbedrijven industrialiseren waarbij ze handwerk vervangen door machines. Aan industrialisatie van het bouwproces zitten voordelen maar ook nadelen.

Voordelen

Voordelen van industrialiseren zijn dat de bouwkosten kunnen afnemen met circa tien à vijftien procent. Bij meer schaalvoordelen kan dit verder oplopen. Ook kan er met minder personeel gewerkt worden.

Door te werken onder geconditioneerde omstandigheden in een fabriek verbetert de kwaliteit. Daarnaast vermindert de milieu impact door onder andere meer gebruik van modulaire bouwmaterialen die makkelijker herbruikbaar zijn.

Nadelen

Voor bouwbedrijven is vooral het verlies aan flexibiliteit een nadeel bij industrialisatie. Industrialisatie betekent hogere vaste kosten en dat brengt risico’s met zich mee als de bouwproductie stilvalt. Dat gebeurde tijdens de financiële crisis en dat risico dreigt momenteel ook door de coronacrisis. In een krimpende (woningbouw)markt kunnen prijzen ook nog volatieler zijn, doordat geïndustrialiseerde bouwers hun prijzen nog harder laten zakken.

Ze kunnen gedwongen worden dit te doen tot de variabele kosten (ver onder de kostprijs). De variabele kosten zijn bij geïndustrialiseerde bouw juist een relatief kleiner aandeel van de totale kosten waardoor de prijzen dus harder kunnen dalen. Door standaardisatie is er ook minder maatwerk mogelijk. Dat hoeft overigens zeker niet te beteken dat er nog alleen ‘eenheidsworst’ kan worden gebouwd.

Koplopers

Als industrialisatie in de bouw doorzet profiteren eerst de koplopers onder de bouwbedrijven. Door succesvolle implementatie van industrialisatie kunnen zij lagere prijzen berekenen, behalen zo een concurrentievoordeel en kunnen hierdoor ook een hoger rendement behalen.

Als meerdere bouwbedrijven industrialiseren vervalt het kostenvoordeel van de koplopers. Door de concurrentie dalen de bouwprijzen. Rendementen van de gehele bouwsector hoeven dus niet per se te verbeteren.

Anti-cyclisch bouwbeleid

Een stabiel overheidsbeleid dat (woning)bouw stimuleert op de momenten dat de productie terugloopt, zorgt voor meer zekerheid voor bouwers om de benodigde investeringen in industrialisatie te doen.

Als de overheid industrialisatie wil bevorderen om de bouwproductie omhoog te krijgen kan ze zorgen voor een minder volatiele woningmarkt door nu tijdens de coronacrisis anti-cyclisch begrotingsbeleid te voeren.

Tijdens de financiële crisis werd juist pro-cyclisch begrotingsbeleid gevoerd (o.a. beperking hypotheekrenteaftrek, verlaging maximale financiering en verhoging btw). Hierdoor werd de nieuwbouw ook getroffen waardoor de volatiliteit toenam en dat is geen goede basis voor bouwbedrijven om te investeren in industrialisatie.

Lees de publicatie van de ING Industrialisatie in de bouw

In Bouw en Uitvoering nummer 5 wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de Industrialisatie van de bouw in een interview met architecten Mark Berg en Wessel van Beerendonk.

Advertisment ad adsense adlogger