Zorgvastgoed transformeren kan opleveren

Zorgvastgoed transformeren kan opleveren

Investeren in duurzame energie kan zorginstellingen kosten besparen

De veranderingen en bezuinigingen in de zorg hebben gevolgen voor zorgvastgoed. Door heel het land komen verzorgingshuizen leeg te staan. Zorginstellingen die hun vastgoed behouden staan voor de opdracht om creatief met hun uitgaven om te gaan. Zodoende wordt er momenteel ingezet op kostenbesparing danwel functieverandering van zorgvastgoed. Daarbij blijkt: zorgvastgoed transformeren kan opleveren.

Onder het motto ‘een T-huis vol Energie’ kijkt Energiesprong Zorgvastgoed naar nieuwe mogelijkheden om zorgvastgoed te transformeren naar duurzame complexen, nieuwe zorg- en/of woonvormen met eventueel een gemêleerd woongezelschap van jong en oud. Energiesprong Zorgvastgoed is een onderdeel van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en functioneert in opdracht van het ministerie van BZK.

Zorg, vastgoed en financiering

Momenteel kijkt de organisatie met verschillende zorginstellingen naar verbetering, kostenbesparing en/of nieuwe invulling voor zorgvastgoed. Middels een procesaanpak wordt het driespoor van diensten van de zorg, het vastgoed en de financiering onder de loep genomen. “We kiezen voor een procesaanpak omdat elk gebouw anders is en dus ook de uiteindelijke oplossing varieert. Wel beginnen we telkens met het in kaart brengen van de behoefte van de zorgorganisatie, de bewoners en wat de zorginstelling voor de omgeving betekent” aldus Harmke Bekkema, programma-manager op de website van Energiesprong.

Nul-op-de-meter

“Uit de drie specifieke aanpakken gaan we namelijk opschaalbare onderdelen destilleren en bewijsmateriaal creëren voor een grotere beweging in de zorg.” De grote uitdaging lijkt om goede business cases te ontwikkelen voor zorginstellingen, waarbij ook de kwaliteit van zorg van profiteert. Eén van de doelen is om op grote schaal vraag en aanbod te creëren voor zorgvastgoed zonder energienota; nul-op-de-meter. “Het geld dat zorginstellingen jaarlijks kwijt zijn aan energiekosten kan namelijk als investeringsmotor worden ingezet om het vastgoed te vernieuwen en zo te verduurzamen.” Daarnaast wordt gekeken naar eventuele nieuwe vormen van zorg en wonen, waarbij wordt aangesloten op het beleid vanuit de overheid dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen.

Advertisment ad adsense adlogger