Building the Future of Health

Building the Future of Health

Het huidige gezondheidszorgmodel is meer gericht op genezen dan op preventie. Dat is op de lange termijn financieel niet houdbaar. Het is steeds belangrijker om vanuit het perspectief van preventie naar ziekten te kijken. Het Universitair Medisch Centrum Groningen organiseert daarom van 1 tot 3 juni een conferentie met ruim 250 architecten, stedenbouwers, medische wetenschappers, bestuurders, medici en andere experts op het gebied van volksgezondheid uit de hele wereld om te werken aan een integrale inrichting van de gebouwde omgeving die bijdraagt aan een goed, gezond en langer leven. Building the Future of Health.

Radicaal anders

Met de stijgende zorgkosten en de vergrijzing neemt volgens medeorganisator Daan Bultje van het Health Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) de urgentie om radicaal anders te denken over de gezondheidszorg toe: “Als we met zijn allen gezond ouder willen worden moet de focus verlegd worden van zorg naar preventie. De inrichting van onze leefomgeving is daarbij essentieel. Het bespaart zorgkosten als de bouwers, architecten en overheden bij het ontwerpen en inrichten van straten en wijken ook medici betrekken. Om dat te bevorderen brengen wij die internationale experts bij elkaar tijdens het congres Building the Future of Health (BTFOH)”, aldus Bultje.

Integrale aanpak van architecten, overheden, medici en bouwers kan remedie zijn tegen stijgende zorgkosten en zorgen voor een toename van gezonde levensjaren

Rutte opent congres

Na de opening door minister-president Mark Rutte neemt onder andere Machteld Huber, medicus en oprichter van Stichting Institute for Positive Health (IPH), het woord. In 2015 is zij benoemd tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid. Huber spant zich in om een nieuwe definitie van (positieve) gezondheid bij de Wereldgezondheidsorganisatie te formuleren die niet de nadruk legt op ‘ziek zijn’, maar op ‘gezond zijn’. Ronald Rietveld van architectenbureau RAAAF, bekend van het designconcept ‘the end of sitting’ dat mensen uitdaagt om wisselende werkposities gedurende een dag aan te nemen, is in opdracht van de Rijksbouwmeester op zoek gegaan naar het ziekenhuis van de toekomst. Hoe zien ziekenhuizen er over 40 jaar uit wanneer preventie een steeds belangrijker rol gaat spelen? En kan het ziekenhuispatiënten door een slimme gebouwinrichting en een andere organisatie van de zorg mensen uitdagen tot gezond gedrag? Tijdens BTFOH presenteren zij hun bevindingen. Dit is slechts een greep van het programma van ruim 250 sprekers.

Het programma en enkele voorbeelden daaruit:

Eerste man-made Blue Zone in Noord-Nederland

Er zijn op de wereld vijf regio’s waar mensen uitzonderlijk oud worden, zogenaamde ‘Blue Zones’: Sardinië in Italië, Okinawa in Japan, Loma Linda in Californië, het Nicoya schiereiland in Costa Rica en Ikaria in Griekenland. Waar komt dat door? Is het toeval? Ligt dat aan omgevingsfactoren, voeding, de manier van bouwen of zijn er andere factoren? Dat wordt onderzocht in de eerste man-made Blue Zone die in de drie noordelijke provincies nu wordt opgezet. In die man-made Blue Zone worden onder andere huizen geschikt gemaakt voor meerdere generaties, wordt samen met de regionale voedingsindustrie gewerkt aan gezonde voeding en wordt gekwantificeerde zelf-technologie ingezet om de levensstijl van inwoners te verbeteren.

Momenteel sterven mensen in het Noorden van Nederland gemiddeld een paar jaar eerder dan bewoners van de Randstad. Relatief ongezonde leefstijl speelt daarbij een rol en zorgt voor een verhoogde kans op ziektes als obesitas, kanker, COPD, hart- en vaatziektes en diabetes. Dit is reden voor het Healthy Ageing Network Noord-Nederland en de Healthy Life Alliance om op 1 juni tijdens het congres een memorandum van overeenstemming te ondertekenen met de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen om binnen de man-made Blue Zone te werken aan de Healthy Ageing ambitie die het noorden gesteld heeft.

Het huis waar je vier jaar ouder wordt

Lantarenpalen die auto’s opladen, sensoren die registreren of er geschreeuwd of geschoten wordt en zo automatisch de politie waarschuwen of straatlicht dat zich aanpast aan de hoeveelheid mensen op straat. Zo ziet de leefomgeving van de toekomst er volgens bouwconcern VolkerWessels uit. Zij zijn op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag of een huis gebouwd kan worden waarin je gegarandeerd vier jaar ouder wordt. Het resultaat wordt gepresenteerd tijdens het BTFOH-congres.
VolkerWessels bouwt aan deze leefomgeving van de toekomst. Een leefomgeving waar levenskwaliteit centraal staat en die is opgebouwd uit sociale en technologisch hoogstaande wijken en buurten. Waar alles aanwezig is en niets verloren gaat. Een leefomgeving die haar bewoners tijd bespaart en tegelijkertijd bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Gebouwen die je gezonder maken

Smart Healthcare en Big Data

Hoe zet je data in voor een betere gezondheid? Vanaf 2020 verdubbelt de hoeveelheid medische data elke 73 dagen. Hiervan is 80 procent ongestructureerd en dus niet inzichtelijk. Door deze zogenaamde big data uit andere factoren als huisvesting, inkomen en andere sociale factoren te halen, kan er beter bepaald worden hoe en welke zorg er nodig is. Daarnaast kan er door een koppeling met geodata veel beter inzichtelijk worden gemaakt waar de zorg nodig is of gaat zijn. Paul Tang van IBM Watson Health vertelt over de innovaties en ontwikkelingen die de Watson supercomputer maakt en gaat maken op het gebied van medische data-analyse.

Rijksbouwmeester

Knottnerus geeft als Rijksbouwmeester gevraagd en ongevraagd advies over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. Knottnerus: “Wie gezond oud wil worden moet vroeg beginnen, misschien al wel bij de conceptie. Healthy Ageing is een opgave voor individu en samenleving. De Maatschappelijke Innovatie Agenda Gezondheid moet daarom niet alleen zorg en preventieve aanstippen. Ook de omgeving, in de breedste zin van het woord, verdient volle aandacht. Wanneer Healthy Ageing het resultaat en de motor van vooruitgang is, dan is goed beleid, afgestemd op demografische ontwikkelingen en epidemiologische veranderingen, een investering in onze samenleving. Dat beleid moet inclusief zijn: een aansprekend uithangbord voor gezond leven dat aanslaat bij alle generaties en zich niet laat hinderen door sociaaleconomische achtergronden.”

Extra gezonde levensjaren door betere inrichting van de leefomgeving

Advertisment ad adsense adlogger