Creatieve architect heeft toekomst

Creatieve architect heeft toekomst

Architectenbureaus moeten innoveren om te overleven

“De bouwsector heeft zware jaren achter de rug. Sinds de economische crisis in 2008 uitbrak, zagen architectenbureaus hun omzet halveren. Hetzelfde geldt voor het aantal banen. Niet alleen de laag conjunctuur was daar debet aan. Ook het vermogen van architectenbureaus om in te spelen op marktveranderingen speelt een rol”, zo valt te lezen in het rapport van het futurA
onderzoek van de Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en de Branchevereniging van architectenbureaus. De creatieve architect heeft toekomst.

Denken als ondernemer

De veranderende context heeft de druk op bestaande business modellen van architectenbureaus verhoogd. Architecten moeten meer dan ooit hun markt begrijpen en laten zien dat ze creatieve ondernemers zijn. De (kern)vraag is: hoe krijgen architecten de regie weer in handen? Het futurA onderzoek analyseert bestaande en identificeert nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de architectenbranche.

Voor architectenbureaus lijkt de zwaarste periode achter de rug. Het beeld blijft hier echter nog zeer gefragmenteerd (BNA, 2014), wat betekent dat bureaus moeten innoveren om te overleven. Architecten moeten net als andere partijen in de bouwkolom hun eigen rol blijven bediscussiëren. Het rapport concludeert dat architecten vaak moeite hebben om uit hun vertrouwde rol te treden en te denken als ondernemer.

Kansen voor de spin in het web

Een belangrijk dilemma voor bureaus is de wens om enerzijds hun creatieve rol te behouden en creatief uitdagende projecten te realiseren en anderzijds een gezond bedrijf te voeren. De economische crisis heeft een groot effect gehad op de organisatiestructuur van veel bureaus. Geïnterviewden geven aan dat de crisis tot creativiteit dwingt en uitnodigt naar het zoeken van nieuwe mogelijkheden. “De markt is ontzettend opgeschud, dus volgens mij is er ruimte voor jonge, startende afgestudeerden en bureaus voor nieuwe initiatieven of mensen”. Een ander belangrijk punt is dat opdrachtgevers behoefte blijken te hebben aan een spin in het web tijdens een bouwproces. De architect met al zijn bouwkundige en proceskennis heeft de kwaliteiten om zo’n functie te vervullen en het gehele proces te coördineren. Hier liggen kansen voor architecten om op in te spelen.

Het onderzoek futurA analyseert bestaande en identificeert nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de architectenbranche. Het 4-jarige project van Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en BNA is één van de 23 projecten die vanuit NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor de topsector creatieve industrie tot stand is gekomen.

Het volledige praktijkrapport is hier te lezen.

Advertisment ad adsense adlogger