Energietransitie door inzet van stadswarmte

Energietransitie door inzet van stadswarmte

Meer gebruik van stadswarmte draagt bij aan minder CO2-uitstoot. Volgens energieleverancier Nuon is er vorig jaar door gebruik van stadswarmte 194.611 ton minder CO2-uitstoot geweest dan wanneer deze energie nog met individuele HR-ketels op gas was opgewekt. Dat is te vergelijken met het effect van zo’n 2 miljoen zonnepanelen. De energieleverancier gelooftheilig in de inzet van stadswarmte om een energietransitie te bespoedigen.

Omgerekend naar woningen, heeft de energieleverancier in Nederland 205.000 aansluitingen op stadswarmte. Volgens de cijfers zijn de volgende CO2-reducties bereikt in 2015: 50% inAlmere, 46% in Amsterdam, 77% in Arnhem, Duiven en Westervoort, 71% in Nijmegen en 78% in Rotterdam. De consumenten en bedrijven die hierachter zitten, hebben met elkaar de CO2-vermindering van 194.611 ton gerealiseerd.

Energietransitie

Stadswarmte is een energievoorziening die gebruikmaakt van restwarmte die vrijkomt bij elektriciteitsopwekking of verbranding van afval. Nuon zegt het warmte die normaal gesproken in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt, wordt hergebruikt om woningen, bedrijven en instellingen in de omgeving te verwarmen en van warm water te voorzien. De bron van de stadswarmte bepaalt de wijze waarop de CO2 wordt gereduceerd. Uit de cijfers blijkt dat de gebieden waar een afvalenergiecentrale de bron is, zoals in Rotterdam, Arnhem en Nijmegen de CO2 besparing hoger is. Stadswarmte speelt een grote rol in een schonere energievoorziening. In de overgangsfase van fossiele energiebronnen als gas en steenkool naar een meer duurzame warmtevoorziening, is het gebruik van restwarmte en duurzame bronnen volgens de energieleverancier niet weg te denken.

CO2 calculator

Middels een CO2 calculator kunnen klanten van de energieleverancier zelf zien hoeveel CO2 zij in hun eigen huis hebben bespaard. Door in te vullen hoe groot het jaarverbruik was, wordt zichtbaar gemaakt hoeveel kilo CO2 mensen besparen. En hoeveel extra aantal zonnepanelen nodig geweest zouden zijn om dezelfde CO2-vermindering te realiseren als met stadswarmte. Een gemiddeld gezin verbruikt bijvoorbeeld zo’n 35 GJ per jaar, dat staat gelijk aan de CO2 besparing van 12 zonnepanelen. De methode van berekening wordt gehanteerd om de CO2-reductie te bepalen, is gevalideerd door TNO en volgt de landelijk geldende norm voor dit type berekeningen.

Advertisment ad adsense adlogger