Financiering STW voor ontwerpend onderzoek

Financiering STW voor ontwerpend onderzoek

2,6 miljoen euro stelt Technologiestichting STW beschikbaar voor het unieke onderzoeksprogramma Research Trough Design. Verdeeld over negen onderzoeksprojecten die moeten leiden tot innovaties vanuit de ontwerpwetenschappen. Diverse bouwkundige projecten werden gehonoreerd.

Het programma is een gezamenlijk initiatief van Technologiestichting STW, NWO Geesteswetenschappen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Licht en transparant materiaal

Twee onderzoeksvoorstellen van de TU Delft, faculteit bouwkunde, ontvingen beiden een kwart miljoen. Het eerste project, ‘Double Face 2.0’ doet onderzoek naar nieuwe lichtgewicht en doorzichtige materialen. De nieuwe materialen moeten de nadelen van de traditionele trombe-muur (een oude verwarmingstechniek) wegnemen. Een trombe-muur is een passief systeem dat warmtestraling van de zon vasthoudt en geleidelijk weer uitstraalt, zodat een gebouw tot diep in de avond wordt verwarmd met ‘zonnewarmte’. Het grote nadeel is de laag die de zonnestraling vasthoudt en weer uitzendt. Dat materiaal houdt vanzelfsprekend zonlicht tegen, waardoor het binnenshuis donker blijft. De onderzoekers gaan een systeem ontwikkelen dat dezelfde warmte-eigenschappen heeft, maar transparant is.

Beyond the Current

Het tweede programma uit Delft is Beyond the Current. In grotere steden is een grote behoefte aan aantrekkelijke en betaalbare ontwerp-oplossingen voor andere soorten woningen, zoals naoorlogse appartementencomplexen of monumentale panden. Bovendien worden huidige oplossingen vooral ontwikkeld vanuit aannemers, gericht op professionele opdrachtgevers. Daarbij ligt de nadruk op technologische prestaties, en niet op esthetische aspecten, geschiktheid voor cultureel erfgoed en voorkeuren van bewoners. ‘Beyond The Current’ moet leiden tot nieuwe ontwerpmogelijkheden voor het renoveren van woningen die niet te classificeren zijn als rijtjeshuis. De onderzoekers ontwikkelen virtuele 3D-modellen van hun ontwerpen en testen de aantrekkelijkheid daarvan bij gebruikers, zo meldt de TU Delft.

Verbinding bottom-up en top-down

Een derde project dat is gehonoreerd, is ‘Participatory City Making’, een gezamenlijk onderzoek van de TU Delft, Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam. Het project speelt in op de vele bottom-up initiatieven in Nederlandse steden en verbindt huidige plannen ‘van bovenaf’ met bottom-up-initiatieven, faciliteert het ontwikkelen van een gemeenschappelijke stedelijke visie, en geeft de nieuwe stadsmakers de mogelijkheid bij te dragen aan het realiseren van deze visionaire stadsconcepten.
Alle gehonoreerde projecten zijn te bekijken op de website van STW. Het volledig programma richt zich op onderzoek naar architectuur, mode en industrieel ontwerp. In totaal ontvangen de gehonoreerde projecten 2,6 miljoen euro. Daarvan is 2,1 miljoen euro afkomstig van STW en NWO Geesteswetenschappen. Het overige deel wordt beschikbaar gesteld door SIA. De gehonoreerde onderzoeksprojecten hebben een looptijd van twee jaar.

– Financiering STW voor ontwerpend onderzoek –

Advertisment ad adsense adlogger