Standaardisatie in de bouw

Standaardisatie in de bouw

Hoe te innoveren in de bouw? Is standaardisatie in de bouw het begrip van de toekomst? Onderzoek wijst uit dat standaardiseren er voor zorgt dat er goedkoper kan worden gebouwd, maar dat er nieuwe uitdagingen ontstaan in bijvoorbeeld de samenwerking tussen aannemer en toeleveranciers.

Door innovaties in het product – prefab -, en het proces – Quick Response Manufacturing, QRM – te combineren is veel te winnen: kortere doorlooptijden, sterk gereduceerde faalkosten en een hogere kwaliteit van het eindproduct. Dankzij deze ontwikkelingen is het mogelijk om de kosten verder terug te brengen. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport ‘Industrialisering in de bouw, Van nut naar noodzaak’, dat deze week is gepubliceerd.

Prefab

Een belangrijke en bekende productinnovatie in de bouw is prefab. Naast de productie van prefab-bouwdelen bij fabrikanten, worden veel prefab-delen in de eigen productiefaciliteit van uitvoerende bouwpartijen gemaakt. De keuze voor prefab wordt beïnvloed door onder meer het projecttype, de projectomvang en de aanwezige kennis van prefab. De belangrijkste voordelen van prefab zijn de hoge kwaliteit en verkorting van de bouwtijd. Prefab maakt het daarnaast mogelijk om meer voordeel te halen uit schaalvergroting uit samenwerking binnen de keten. Dit zal de kostenefficiency zal vergroten. De toekomst van prefab bouwen ziet er volgens het rapport gunstig uit. Zij verwacht dat deze bouwmethode in de komende vijf jaar aan terrein wint.

Sneller en slimmer bouwen

Quick Response Manufacturing kan de bouwbranche ook helpen om sneller en efficiënter te werken. QRM is een een vorm van standaardisatie in de bouw die is gericht op het verkorten van doorlooptijden. Dit heeft lagere voorraden, kortere levertijden en lagere kosten als resultaat. Een structurele verkorting van doorlooptijden zorgt volgens ABN AMRO voor een veel efficiëntere productie, minder faalkosten en maakt organisaties sneller en slimmer. QRM is bovendien geschikt voor lagere volumes en een hogere variëteit. Dit sluit goed aan bij de bouwsector, waar steeds meer verschuift van assemblage op locatie naar assemblage in een fabriekssetting.

Snel inspelen op veranderende klantbehoefte

Het rapport voorziet verdergaande industrialisering van de bouw: zowel op productniveau als op het gebied van werkprocessen. “Een voorwaarde voor product- en procesinnovaties is ketenintegratie. Als vanaf het begin van het bouwproces wordt samengewerkt, is de kans groot dat het proces zonder problemen verloopt. Met QRM kan de productietijd worden verkort en is het mogelijk op industriële wijze maatwerk te leveren. Daarnaast kan prefab de bouwtijd aanzienlijk verkorten. Dit maakt het mogelijk goed in te spelen op de veranderende klantvraag”, zegt Sjoerd Zeijlemaker, Sector Analist Bouw van ABN AMRO. “Het komt er op aan hierop nu al te anticiperen, door te investeren in het verbeteren van werkprocessen en aansluiting te zoeken bij innovatieve bouwconcepten.”

Advertisment ad adsense adlogger