Innovatiekracht

‘Achterblijvende investeringen R&D-vastgoed blokkeren innovatiekracht Nederland’

De rijksoverheid voert een innovatiebeleid, maar besteedt daarin geen aandacht aan de huisvesting van innoverende, op R&D gerichte bedrijven. Daarnaast laten financiële instellingen het afweten bij de financiering van deze specifieke gebouwen. Volgens hoogleraren Van Dinteren (verbonden aan Royal HaskoningDHV) en Keeris (TU Delft) kan dit de groei van de kenniseconomie belemmeren.

Beide onderzoekers brengen dit naar voren in een artikel in Real Estate Research Quarterly. Hun bevindingen zijn gebaseerd op interviews met sleutelpersonen en analyse van 488 vastgoedtransacties. Volgens de hoogleraren bedreigt het tekort aan laboratoria, clean rooms, incubators en goed functionerende science parks de kennisintensieve economie, die mede bepalend zal zijn voor de toekomstige economische groei van Nederland. Een belangrijke oorzaak ligt in de terughoudende opstelling van de financiële instellingen. Private partijen zijn bereid om in dit specifieke, R&D gerelateerde vastgoed te investeren door participatie in specifieke vastgoedfondsen, maar de financiële instellingen laten het afweten. Volgens de auteurs moet die opstelling veranderen met het oog op het leveren van een – ook voor de financiële instellingen – belangrijke vergroting van de innovatiekracht van Nederland.

Lees verder in editie 4-2014

Advertisment ad adsense adlogger