Lichtgevend fietspad in Noord-Brabant

Lichtgevend fietspad in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft onlangs een lichtgevend fietspad aan laten leggen. Middels een pilot test de provincie verschillende soorten wegmarkeringen. Daarbij wordt gekeken welke wegmarkeringen de zichtbaarheid van fietspaden het meest ten goede komen. Er wordt geëxperimenteerd met reflectoren, verschillende soorten verfmarkering en glow in the dark-technieken, om fietspaden waar geen openbare verlichting is, toch zichtbaar en veilig te maken.

De pilot richt zich op wegen waar overheden geen openbare verlichting willen of kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld doordat sprake is van beschermd natuurgebied of verstoring van beschermde diersoorten. Ook kunnen er eventueel energie- en kostenbesparende alternatieven uitrollen voor de aanbreng van openbare verlichting.

Innovatie

Langs de fietspaden bij de N631, die fungeren als pilotlocatie, staan geen lichtmasten omdat de provincie de openbare verlichting in het buitengebied zoveel mogelijk wil beperken. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Met deze pilot willen we bekijken of er innovatieve technieken zijn die de zichtbaarheid en veiligheid op de fietspaden kunnen verbeteren zonder daadwerkelijk langs een hele route lichtmasten te plaatsen. We zien dat de markt met allerlei nieuwe ontwikkelingen bezig is. Door verschillende technieken op één fietspad aan te brengen, kunnen we goed beoordelen wat voor onze provinciale fietspaden goed werkt.”

Glow in the dark

De proef die nu wordt uitgevoerd, vindt plaats op een gedeelte van ruim vijf kilometer bij Oosterhout. De fietspaden zijn ingedeeld in verschillende proefvakken, waarop drie verschillende technieken worden toegepast: diverse soorten verfmarkering, reflectoren die overdag licht absorberen en in het donker licht afgeven, en Glow in the dark wegmarkering, ontwikkeld door FH Products. De pilot is het gevolg van een unaniem aangenomen motie over het verbeteren van de zichtbaarheid van fietspaden in de provincie. In het voorjaar zal worden geëvalueerd welke van de verschillende technieken het meest effectief en kostenefficiënt is. Daarbij worden ook gebruikers van het lichtgevend fietspad naar hun ervaringen gevraagd.

Advertisment ad adsense adlogger