Norm voor daglicht in gebouwen

Norm voor daglicht in gebouwen

In de conceptversie van de nieuwe Omgevingswet zijn de eisen voor daglicht omwille van deregulering vervallen, op een ondergrens na van 0,5 m2 per verblijfsruimte. Dit terwijl er op Europees niveau steeds meer belang wordt gehecht aan de hoeveelheid daglicht in gebouwen. Zo ligt op dit moment het concept van de eerste Europese norm voor daglicht in gebouwen ter openbare kritiek. Belanghebbende partijen kunnen tot 7 oktober 2016 commentaar insturen.

Feedback gevraagd over eerste Europese norm

Vervanging

EN 17037 ‘Daylight of buildings’ vervangt bij publicatie de huidige, in het Bouwbesluit genoemde, Nederlandse norm NEN 2057 ‘Daglichtopeningen en gebouwen’. Het Europese normontwerp is heel anders van opzet dan NEN 2057. De eerstgenoemde is opgesteld vanwege de slechte ervaringen in Europa, waar daglichtopeningen steeds vaker ten gevolge van energie-eisen te klein zijn. EN 17037 gaat dan ook uit van daglichtfactoren; het koppelt daglicht aan kunstlicht en energiegebruik en vergeet ook het belang van uitzicht niet.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Het Bouwbesluit zal worden vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), een onderdeel van de Omgevingswet. Hierin wordt de eis voor daglichttoetreding beperkt tot 0,5 m2 per verblijfsruimte. Het wordt aan de markt overgelaten om hiernaast uitzicht voor de gebruiker te borgen en een hoger en gezond daglichtniveau te realiseren. De suggestie van de normcommissie ‘Verlichting’ is dan ook om in het BBL naar de nieuwe Europese daglichtnorm te verwijzen met een gemiddelde daglichtfactor per verblijfsruimte als ondergrens. Dit waarborgt beter het belang van daglicht voor de gezondheid, leerprestaties en productiviteit dan een m2-eis. Dat zou ook een hele mooie deregulering en Europese harmonisatie zijn.

EN 17037 in de regelgeving?

NEN roept industrie, bouwfysici, ergonomen, (gemeentelijke) toetsers en bouwers op om via www.normontwerpen.nen.nl naast inhoudelijk commentaar ook algemeen commentaar toe te voegen over de vraag of EN 17037 wel of niet in de regelgeving hoort.

Informatie

Het normontwerp inzien? Hier zijn normontwerpen in te zien en is commentaar te leveren.

Advertisment ad adsense adlogger