Samenwerking STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

Samenwerking STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie besloten in het eerste kwartaal om de krachten te bundelen. Door de nauwe samenwerking ontstaat voor gebruikers een sterke organisatie in de bouw- en installatiesector. De huidige teams integreren op een nieuwe locatie in Ede.

Wilma Visser van STABU: “De standaarden van STABU en Ketenstandaard kunnen we goed op elkaar aan laten sluiten. Dankzij deze samenwerking behoren onnodig complexe bestekken en belemmeringen in de toepassing tot het verleden.”

Beter en efficiënter

Gezamenlijk zet men zich in voor voor de promotie en het beheer van het STABU Bestek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor communicatie en de fabrikant-gebonden productspecificaties. Daardoor kan de bouw- en installatiebranche beter en efficiënter inspelen op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. Verregaande standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode tot 1 juli 2019 waarin een delegatie vanuit beide besturen samen met de huidige directies de praktische samenwerking voorbereidt. Uitgangspunt daarbij is een gezamenlijk besturingsmodel, waarin de vertegenwoordigingen van beide organisaties zich herkennen. Voor STABU gaat het om opdrachtgevers, adviseurs, bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten.
Ketenstandaard richt zich op bouwbedrijven, installateurs, groothandel en fabrikanten.

Info

Nadere gegevens omtrent de organisaties en de samenwerking tref je hier en hier.

Advertisment ad adsense adlogger