Conradhuis, toparchitectuur in slimste straat Amsterdam

Conradhuis, toparchitectuur in slimste straat Amsterdam

De Amstelcampus in Amsterdam kent zeven locaties die tussen 2006 en 2016 gerenoveerd en gebouwd zijn. Op het terrein bevinden zich ook pleinen, hoven en studentenwoningen. Het sluitstuk van de campus wordt het Conradhuis. Een architectonisch hoogwaardig gebouw op de Knowledge Mile van Amsterdam. Daar waar innovatieve ideeën ontstaan en buurtbewoners, bedrijven en studenten elkaar vinden en nieuwe samenwerkingen tot bloei komen.

Nooit eerder kreeg een onderwijsgebouw in Nederland een 4-sterrencertificaat voor duurzaamheid

Historie

Op de locatie van het toekomstige Conradhuis aan het Rhijnspoorplein op de Amstelcampus bevond zich voorheen het Weesperpoortstation, destijds het vertrekpunt voor de spoorverbinding naar Utrecht en Arnhem. Het is daarom niet verwonderlijk, dat het nieuwe gebouw – bestemd voor het domein Techniek met opleidingen op het gebied van bouw en infrastructuur, logistiek, techniek, lucht- en zeevaart – is vernoemd naar Frederik Willem Conrad jr (1800 -1870). Een waterbouwkundige en spoorwegpionier, die onder meer een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het Nederlandse spoornet.

Doorstart

In 2016 werden de plannen voor de bouw van het Conradhuis afgeblazen. Het dalend aantal studenten lag hieraan ten grondslag. In april 2018 bleek de bouw toch nodig. Het bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kondigde aan met nieuwe opleidingen te willen gaan starten, waarvoor ruimte nodig is. De bouw van het nieuwe pand kost ruim 91 miljoen euro. Met het afstoten van panden aan het Spui en de Leeuwenburg wordt aanzienlijk op het bedrag bespaard.

Het ontwerp van het gebouw ligt vanaf het begin van de plannen al bij Powerhouse Company en de Architekten CIE in samenwerking met Marc Koehler Architects. Binnen het project werken zij samen onder de naam Team RSG, want: “Het is goed ieders sterke punten te combineren”, zegt Stefan Prins. Hij is partner van het eerstgenoemde bureau en binnen team RSG gegroeid van projectarchitect naar Partner in Charge.

Hij vervolgt: “Zowel Marc Koehler(MKA) als Nanne de Ru(PHC) hebben aan de HvA de hts-opleiding gevolgd. Vanuit vroeger is er dus al een connectie. Dat helpt mede om een opdracht te begrijpen. ̈Samen met Pi de Bruijn, partner bij CIE, die zeer veel ervaring heeft met bouwen in de Amsterdamse binnenstad, beschikt het trio architecten over de kennis en kunde om de uitdagende opdracht tot een mooi resultaat te brengen.

Conradhuis, toparchitectuur in slimste straat Amsterdam

Kruisbestuiving

De opdracht die de HvA destijds aan de architecten gaf, is anno 2018 grotendeels hetzelfde gebleven, alsook het ontwerp. Prins vertelt over de belangrijkste aspecten die in het gebouw naar voren moeten komen.”̈De Amstelcampus ligt op een bijzondere, centrale locatie in Amsterdam. Het Conradhuis wordt het sluitstuk op het terrein. Een uitnodigend pand met een entree aan de westzijde – de Wibautstraat – voor ook andere gebouwen, zoals het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis.

De vraag vanuit de HvA was, om het Conradhuis voor deze gebouwen te plaatsen. Dat is mogelijk, maar dan ontstaat er tussen de gebouwen een smalle, hoge tochtgang. De oplossing? Twee bouwvolumes aan de hoofdstraat – een toren van 14 lagen die 55 meter hoog is – neer te zetten en een laag bouwblok van 33 meter aan de Mauritskade. Tussen deze nieuwbouw en de bestaande bouw wordt een royaal atrium gerealiseerd. Het dak van dit atrium ligt op de nieuwbouw, alsook op de oudbouw”.

De faculteiten bevinden zich in de laagbouw. Collegezalen en ruimtes voor groepsactiviteiten hebben een plaats in de hoogbouw gekregen. Het Conradhuis heeft in totaliteit een oppervlakte van zo’n 23.000 m2.

Het atrium verbindt meerdere gebouwen en dus ook meerdere mensen: studenten, leraren en bezoekers. Het zorgt voor kennisuitwisseling. Een belangrijk aspect in het hedendaagse onderwijs. Die kennisuitwisseling uit zich ook in showcases in het atrium. Stefan Prins: ̈”De diverse opleidingen techniek exposeren dingen die ze gemaakt hebben. Aviation toont motoren. Bouwkunde maquettes, et cetera. Het maakt het atrium interessant, ook voor de bezoeker. Loopt hij het atrium binnen, dan bevindt hij zich direct middenin de techniek”.

Excellent

Het Conradhuis is duurzaam, Excellent zelfs volgens BREAAM. Nooit eerder kreeg een onderwijsgebouw in Nederland een viersterrencertificaat voor duurzaamheid. We praten hierover met Marc Koehler. Waarin komt duurzaamheid naar voren?

“̈Het is een veelheid aan punten. Ik zal er een aantal noemen. Zo zijn de bouwvolumes heel efficiënt opgezet in een bouwgrid. Het is heel eenvoudig ruimtes te wijzigen. Het gebouw is aangesloten op een koude-warmtebron. De energieopwekking gebeurt heel efficiënt. Ook hebben we gekeken naar de materialen. Zijn bijvoorbeeld onderdelen demontabel? De terrassen in het atrium bijvoorbeeld zijn opgebouwd met een staalstructuur en indien nodig in de toekomst uit elkaar te halen”.

De laag- en hoogbouw zijn betonnnen casco’s, waarin zich geen installaties bevinden. De bouwstructuur bestaat namelijk uit verdiepte stroken met een breedplaatvloer. De installaties ́’hangen’tussen de verschillende verdiepingen in. Indien nodig, kunnen aan de installaties bijvoorbeeld jaarlijks wijzigingen aangebracht worden. Het betonnen casco is door zijn royale maat qua verdiepingshoogte over 100 jaar nog te gebruiken voor een andere bestemming. Kortom, we hebben goed gekeken naar de levensduur van bepaalde onderdelen en hoe hiermee om te gaan”.

Zoals Koehler al zei, BREAAM-Excellent bevat vele aspecten. Te veel om in dit artikel te benoemen. Koehler noemt er toch nog een paar: “Het Conradhuis heeft zonnepanelen, een Sedumdak, triple glas. De gevel is gemaakt van 100% gerecycled aluminium en natuursteen”.

Conradhuis, toparchitectuur in slimste straat Amsterdam

Marc Koehler

Uitdagingen

De locatie waarop het Conradhuis gebouwd wordt, is bijzonder. En daarmee gelijk een van de grootste uitdagingen binnen het project. Pi de Bruijn vertelt: “We zitten tegen de binnenstad aan en bouwen dichtbij het water. De bouwplot is ontzettend krap. Uitvoeringsprocessen en Just in Time (JIT) management zijn enorm belangrijk. Alles moet heel precies”.
Een andere niet onbelangrijke uitdaging ligt bij het bouwen zelf. De hoogbouw en laagbouw worden elk op een andere manier gezet. ̈Het komt vrij precies. We plaatsen eerst de hoogbouw en dan pas de laagbouw. Opdat de hoogbouw meer gewicht heeft en alvast gaat zakken ten opzichte van de laagbouw”, aldus De Bruijn.

“En”, zegt de architect: ̈”Er komt nog bij, dat de locatie een oud gemaal heeft. We gaan de hoogbouw deels door dit gemaal bouwen. Weghalen is geen optie. We ́’koppensnellen’ het gemaal tot net onder maaiveld. Alles wat daaronder zit, blijft bestaan. Als het gebouw af is, zal er waarschijnlijk in de kelder een stuk van het gemaal te zien zijn”.

Tot slot noemt Pi de Bruijn de aansluiting van het nieuwe gebouw op de oude gebouwen. “̈Dat is natuurlijk ook een grote uitdaging. Uitgebreide berekeningen gaan hieraan vooraf, die uiteindelijk in de praktijk moeten kloppen. Basically gaan we uit van betonnen casco’s. Het atriumdak heeft grote stalen spanten. Deze overspannen van de nieuwbouw tot en met het dak van het Theo Thijssenhuis. Op dit gebouw komt een aanvullende balkenconstructie, waar die spanten aan gekoppeld zijn. Tot nu toe lijkt de fundering van het Theo Thijssenhuis volgens de berekeningen sterk genoeg. Alsook de betonnen kolommen die in de gevel staan, waar ‘we bovenop zitten’. Indien nodig hebben we een back-up plan; we kunnen de kolommen eventueel inpakken met met stalen casings om de eventuele te hoge druk op te vangen”.

Bijzondere plek

In november jl. zijn de bouwhekken geplaatst dichtgezet. De bouw is begonnen. Planning is het Conradhuis klaar te hebben voor het studiejaar 2021/2022.

Wat maakt het project bijzonder? De drie architecten hoeven niet lang na te denken over de vraag. Ze hebben het als zeer prettig ervaren, dat vanaf het begin iedereen aan tafel de ambitie gehad heeft om een kwalitatief, hoogwaardig gebouw neer te zetten. Stefan Prins tot slot: “En natuurlijk, daarbij hebben we een opdrachtgever nodig, die deze ambitie met ons mee draagt om dit project tot een succes te maken. Het Conradhuis en de omgeving wordt een bijzondere plek op de Amstelcampus. Een plek voor hedendaags onderwijs. Het is heel mooi, dat we als architecten hieraan kunnen meewerken”.

Toparchitectuur dus, in de slimste straat van Amsterdam. Een plek voor vernieuwing en experimenteren, ontwikkelen, testen en tonen van oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen waar steden anno nu, zoals Amsterdam, voor staan.

Conradhuis, toparchitectuur in slimste straat Amsterdam

Stephan Prins

Samenwerkende partijen bouwproject Conradhuis

• Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam (HvA)
• Architect: Team RSG (Powerhouse Company & de Architekten CIE. en Marc Koehler Architects)
• Aannemer: M.J. De Nijs en Visser en Smit Bouw
• Installateur: Unica Installatietechniek
• Constructeur: ABT Ingenieurs en Bouwtechniek
• Installatie Adviseur: Royal Haskoning DHV
• Bouwfysisch Adviseur: LBT Sight

Beeld: Powerhouse Company en B&W

Over ons

Platform voor Bouw, Infra & Techniek, Bouw en Uitvoering (B+U), brengt artikelen, ontwikkelingen en actueel bouw-, infra- en technieknieuws online en in gedrukte vorm onder de aandacht bij onder meer uitvoerenden en binnen de sector werkzame specialisten, relevante bedrijven, inkopende- en uitvoerende organisaties, waaronder overkoepelende en lokale overheden, waterschappen en branches en verenigingen. Het platform belicht onder meer architectuur, landschaps- en stadsontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, gebiedsinrichting, milieu, technisch onderwijs en openbaar vervoer. Andere belangrijke onderwerpen zijn weg- en waterbouw, infrastructuur, politiek en economie, dak en gevel, gebouwautomatisering, installatie- en ventilatietechniek, verwarming en koeling, duurzaamheid, circulariteit, energie, renovatie, nieuwbouw en innovatie.

Missie

Platform Bouw en Uitvoering (B+U) helpt haar lezers en relaties bij het zoeken en vinden van de juiste relevante (vak-) informatie, kennis en communicatie, in welke vorm of wijze dan ook. Zij is online en in print een kennis- en ervaringsbron en haar lezers en relaties als zodanig voortdurend van dienst bij het verstrekken van (vak-)informatie en relevante content, het realiseren van marketing, communicatie, vormgeving en kennisoverdracht. Zij zet daartoe al haar ervaring, middelen en kennis in.

Het platform is een uitgave van uitgever, informatie- en kennisleverancier APR media.

Advertisment ad adsense adlogger