Stadsbouwmeester Max van Aerschot tekent Haarlem van de toekomst

Haarlem van de toekomst - Eric J. Coolen

De Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aerschot tekent Haarlem van de toekomst en werkt aan een veelomvattend toekomstbeeld van de Spaarnestad. Zijn ideeën worden gebundeld in het boek Stadsplattegrond Haarlem 2052 dat in maart 2015 verschijnt. In het door Eric J. Coolen geïllustreerde boek laat Max van Aerschot (1952) zien hoe het door hem gedroomde Haarlem er in 2052 uit kan zien.

Max van Aerschot is sinds maart 2008 stadsbouwmeester van Haarlem en heeft in die functie zeer veel schetsen en (stads)plattegronden geproduceerd. Of zoals hij zelf verwoordt: “Ik communiceer meestal met kaarten. Binnen mijn vakgebied ontkom je daar niet aan. Maar voor wie wat verder van de materie af staat, is dat niet altijd even toegankelijk.”

Het leek de stadsbouwmeester een uitdaging om met het oog op de toekomst van Haarlem een toegankelijk boek te maken. Mede op basis van ‘uit de losse pols getekende plattegronden en fragmenten’. En met een brede, enkele decennia omvattende blik. “Ik heb een arbitrair jaar als uitgangspunt genomen namelijk 2052. Dat is 100 jaar na mijn geboorte. In discussies over de toekomst van steden wordt de grens vaak getrokken rond 2020 of 2030. Dat is mij te beperkt. Om echt los te kunnen komen van de waan van de dag, moet je vérder in de tijd zitten.” Als voorbeeld van die waan van de dag noemt Max van Aerschot de discussie in Haarlem over de Amsterdamsevaart. Die spitst zich toe op het versmallen van deze toegangsweg. Het achterliggende idee om de weg helemaal te schrappen en te vervangen door water en grachtenpanden waardoor het woonklimaat enorm verbetert komt nauwelijks aan bod.

In het verleden zijn door voorgangers van Max van Aerschot vaak plattegronden van Haarlem getekend. Die waren bedoeld om de staat waarin de stad op dat moment verkeerde weer te geven. De Stadsplattegrond Haarlem 2052 is bedoeld om de toekomst te verkennen en te verbeelden en fungeert als hulpmiddel bij het nemen van belangrijke beslissingen. Max van Aerschot: “Het is een manier om los van op de korte termijn gerichte ad hoc besluiten naar Haarlem te kijken.”

De aan Haarlemse illustrator Eric J. Coolen werd door Max van Aerschot gevraagd om aan de uitgave mee te werken. Hij hapte meteen toe: “Ik vind het uitdagend om dingen die Max voor de toekomst bedenkt te verbeelden. Zodat mensen een beter inzicht in de kansen en kwaliteit van Haarlem anno 2052 krijgen.” Overigens wordt in het boek ook aandacht geschonken aan het verleden van Haarlem, mede op basis van historische kaarten.

Het boek Stadsplattegrond Haarlem 2052, uitgegeven door Stichting Nieuwe Gracht Producties, is ook bedoeld om de discussie over de toekomst van Haarlem extra aan te zwengelen. Door stimulerend en inspirerend het voortouw te nemen hoopt Max van Aerschot zo veel mogelijk mensen van binnen en buiten de stad te betrekken bij de toekomst van Haarlem.

Advertisment ad adsense adlogger