Historische Vliegbasis Twenthe wordt moderne Technology Base

Historische Vliegbasis Twenthe wordt moderne Technology Base

Vliegbasis Twenthe heeft een rijke historie, maar werd in 2008 gesloten. Twee jaar geleden werd geadviseerd om het terrein te ontwikkelen tot Technology Base, een plek voor de ontwikkeling, demonstratie en productie van hoogwaardige technologie. Vorige week stelde de Provinciale Staten van Overijssel daarvoor de Gebiedsvisie Technology Base vast.

De provincie gaat, samen met de gemeente Enschede en Area Development Twente, “het gebruik van de luchthaven continueren en het gebied op beperkte schaal verder ontwikkelen tot een hoogwaardig bedrijventerrein”. Sinds april dit jaar is een deel van het vliegveld al geopend voor publiek, dat kan genieten van monumentale plekken en bijzondere natuur. Dat gedeelte is ook onderdeel van het landelijke natuurnetwerk geworden.

Ruimtelijke inrichting

In de gebiedsvisie Technology Base is nu bepaald welke ruimtelijke inrichting de voormalige vliegbasis Twenthe krijgt en hoe de gebiedskwaliteiten gewaarborgd worden. Een gebiedsvisie en bijbehorend Milieu Effect Rapport (MER) zijn gedaan omdat de provincie Overijssel het bevoegd gezag over de voormalige vliegbasis Twenthe overneemt van het ministerie van Defensie. Tijdens de inspraakperiode van 24 juni tot en met 4 augustus kwamen 78 zienswijzen binnen op de Ontwerp-Gebiedsvisie. Gedeputeerde Staten stelden een zogenaamde Nota van beantwoording vast, waarin een reactie wordt gegeven op elk van de ingediende zienswijzen. De zienswijzen leidden niet tot belangrijke inhoudelijke wijzigingen van de plannen.

Ruig en ongepolijst

De Technology Base is inmiddels al een bruisende plek. Het is een proeftuin voor bedrijven met een grote vernieuwingsdrang. “Het gebied onderscheidt zich qua opzet en inrichting van vrijwel alle reguliere bedrijventerreinen omdat het ruig en ongepolijst is. Het is door de afgeschermde omgeving bovendien de ideale plek om mensen op te leiden en te trainen”, aldus de provincie. Technology Base bestaat uit Twente Safety Campus (TSC), AMM-bedrijvigheid (Advanced Materials en Manufacturing), een test-, ontwikkel- en trainingscentrum voor drones (Space053) en Twente Airport.

Advertisment ad adsense adlogger