Tiny House hausse

Tiny House hausse

‘De voorkeur voor klein wonen groeit en er wordt kleiner gebouwd.’ concluderen Bart Dopper & Esther Geuting van Stec Groep naar aanleiding van hun marktonderzoek ‘klein wonen, trend of hype . De trendbreuk is nog vers, maar de aanwijzingen zijn sterk. De Tiny House hausse.

Over Tiny House hausse gesproken: marktonderzoek leerde dat al 1 op de 10 huurders in een Tiny House zou willen wonen

Micro-wonen en Tiny Housing

Dopper & Geuting maken onderscheid tussen twee trends: micro-wonen en Tiny Housing.

Ze definiëren micro-wonen als: klein wonen als stedelijk concept waarbij huishoudens kiezen voor een compacte woning. Het gaat om slim ingedeelde zelfstandige woningen van maximaal 30 à 40 m², afhankelijk van de locatie, vaak met gedeelde voorzieningen.

Tiny Housing omschrijven ze als: klein wonen als levenswijze waarbij financiële vrijheid, een kleine ecologische footprint en wonen met gelijkgestemden centraal staat. Vaak in de vorm van particuliere of collectieve zelfbouw.

Recent marktonderzoek van USP marketing consultancy onder 350 sociale huurders leerde dat op dat moment al 1 op de 10 huurders in een Tiny House zou willen wonen.

Micro Compact Home

Leefstijlkeuzes

De voorkeur van verhuis-geneigde huishoudens voor kleine woningen neemt, volgens Dopper & Geuting, toe als gevolg van een verschuiving in leefstijlkeuzes. Micro-wonen ontstaat door toegenomen druk op de stedelijke woningmarkt. Daardoor moeten stedelijke huishoudens concessies doen aan óf het woonoppervlak, óf woonidentiteit.

Steeds vaker wordt gekozen voor het inleveren van woonoppervlak. Steeds meer jonge, hoogopgeleide huishoudens kiezen voor ervaringen in plaats van bezit: liever besteden zij hun geld aan reizen, festivals of horeca dan aan een dure auto of een groot huis. Ze leven flexibel, vaak alleen en wisselen gemakkelijk van baan. Een centrale, multimodaal ontsloten woonplek zoals de stad sluit bij hen aan en wonen op een klein oppervlak vormt geen belemmering.

Tiny House Marjolein Jonker, Alkmaar

Levensstijl met kleine footprint

Bij Tiny Housing, als zelfbouwconcept, vindt ook een verschuiving in leefstijlkeuze plaats. In plaats van vloeroppervlak kiest men voor een levensstijl met een kleine footprint. Zelfvoorzienend, financieel ongebonden, duurzaam en met zo min mogelijk spullen.

Tiny House bewoners streven volgens het Stec rapport een autarkische leefstijl na, vaak in de vorm van een woon community. Locatie doet er minder toe dan bij Micro-wonen. Minder dan bij Micro wonen wordt deze keuze daardoor onder druk van spanning op de woningmarkt gemaakt. Tiny Housing lijkt in die zin meer intrinsiek gemotiveerd te zijn dan Micro Wonen.

Beleid overheden

60% van de respondenten in het marktonderzoek van Stec, onder gemeenten en corporaties, heeft geen beleid op klein wonen. Deze groep geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. Vooral kleine en middelgrote gemeenten en corporaties hebben nog geen richtlijnen hoe om te gaan met de vragen die op ze af komen. Provincies en grotere gemeenten (G4/G32) hebben vaker al wel beleid, bijvoorbeeld in hun Agenda Wonen. Van de respondenten die geen beleid hebben op klein wonen staat vrijwel iedereen hier voor open.

Het Stec Groep ‘Klein wonen, trend of hype’ is hier te downloaden als pdf.

Over de auteur: Marcel van Mierlo is oprichter/eigenaar van kennisplatform LEVEN in Tuinen. Een kennispodium voor iedereen, die interesse heeft in kleine, innovatieve en duurzame gebouwtjes, die je soms zelfs kan gebruiken op een dak of in de achtertuin. In z’n blog bespreekt hij bijzondere voorbeelden, zoals: biologische huisjes, flatpack oplossingen, zeecontainers als woning, hobbit huisjes, de kleinste footprint en voorbeelden op verzoek van de platformdeelnemers.

Tekst en illustratie: Ir. Marcel van Mierlo’, LEVEN in Tuinen

Advertisment ad adsense adlogger