800 miljoen voor versterking en verfraaiing Afsluitdijk

Versterking en verfraaiing Afsluitdijk

De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. De dijk wordt versterkt en er komen nieuwe keersluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat. Het ministerie trekt voor het project ruim 800 miljoen euro uit. Kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde is gevraagd een ontwerp te maken dat bijdraagt aan de waarde van de dijk als icoon en internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde, innovatie en Dutch Design.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte dit nieuws gisteren wereldkundig. “De Afsluitdijk is na meer dan 80 jaar toe aan een grondige opknapbeurt. De dijk kan een voorbeeldfunctie krijgen als slimme dijk die niet alleen beschermt tegen hoogwater, maar waarmee je ook energie kunt winnen, de regionale economie, recreatie en toerisme stimuleert en de natuur een impuls krijgt. Daarmee geven we ook internationaal een mooi visitekaartje af.” Rijk en regio zullen samen optrekken en investeren gezamenlijk in projecten op het gebied van duurzame energie, natuur, regionale economie, recreatie en toerisme.

Energievliegers

Nu al vinden er duurzame projecten plaats op de Afsluitdijk. Er is een pilot met Blue Energy, een technologie om stroom op te wekken via het mengen van zoet en zout water. Daarnaast wekken getijdenturbines van Tocardo op proefbasis energie op uit het snel stromende water bij de spuisluizen die water uit het IJsselmeer afvoeren.
Gisteren lichtte Roosegaarde in De Wereld Draait Door enige van zijn plannen toe. Meest in het oog springt het idee om energieopwekkende vliegers aan te brengen op de dijk. Deze vliegers, ontwikkeld aan de TU Delft door onder meer de vorig jaar overleden Wubbo Ockels, kunnen 20 kilowatt stroom opleveren per stuk. Roosegaarde verzorgt de finishing touch door de lijnen van de vliegers te laten oplichten in het donker.

Grootste gemaal van Europa

Bij de laatste toetsing bleek de Afsluitdijk niet te voldoen aan de normen voor waterveiligheid. Rijkswaterstaat zal de dijk daarom over de hele lengte van 32 km versterken. Daarnaast worden de sluizen aangepakt. Bij Den Oever en Kornwerderzand komen nieuwe keersluizen en in de spuisluis bij Den Oever worden grote pompen geplaatst. Overtollig water uit het IJsselmeer kan met de bestaande sluizen alleen bij een laag waterpeil in de Waddenzee worden geloosd. Na het plaatsen van de pompen kan overtollig water uit het IJsselmeer ook bij hoogwater worden afgevoerd. De pompen zullen het grootste gemaal van Europa vormen, met een pompcapaciteit van 10 Olympische zwembaden per minuut.

Beleving verhogen

De Rijksoverheid wil van de gelegenheid gebruik maken om de Afsluitdijk te presenteren als meer dan een beschermwal tegen het water. “De dijk grenst aan de natuurgebieden IJsselmeer en Waddenzee, heeft cultuurhistorische en toeristische waarde en is een icoon voor de Nederlandse waterbouw. Bij het maken van de plannen voor de renovatie is rekening gehouden met het behoud van deze waarden. In het Masterplan beeldkwaliteit Afsluitdijk is uitgewerkt hoe deze waarden verder worden versterkt. Om de beleving van de dijk te vergroten is kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde gevraagd een ontwerp te maken. Het ontwerp zal bijdragen aan de waarde van de dijk als icoon en internationaal visitekaartje.”

Het Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk ligt vanaf 14 mei gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen via platformparticipatie.nl. Meer informatie is te vinden op deafsluitdijk.nl

Advertisment ad adsense adlogger