Automatisering en verruiming Twentekanalen

Automatisering en verruiming Twentekanalen

De vaarwegen in Overijssel krijgen een flinke impuls. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Bert Boerman zetten afgelopen donderdag in de Combi Terminal Twente, in aanwezigheid van het Overijsselse bedrijfsleven, hun handtekening onder de bestuursovereenkomst voor het verbeteren van de brug- en sluisbediening op de Twentekanalen.

Met een ruimere vaarweg, betere bedieningstijden en een actief bedrijfsleven geven deze afspraken een impuls aan verdere economische groei en het beter benutten van vervoer over water in Twente. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verruiming Twentekanalen

Minister Schultz maakte ook bekend dat de Twentekanalen in de toekomst verruimd zullen worden. “Deze verruiming betekent dat grotere schepen de achterliggende havens en bedrijven kunnen bereiken, en schepen vlotter kunnen doorvaren. Ik ben blij met deze solide afspraken met de provincie en ondernemers. Deze samenwerking geeft een grote impuls aan een duurzame groei van de Nederlandse economie.”

Concurrentiepositie

Gedeputeerde Boerman is blij dat door een goede samenwerking tussen Rijk en regio de provincie erin is geslaagd de service aan de vaarweggebruikers op peil te houden en in de nabije toekomst zelfs te verbeteren. “Hiermee stimuleren wij het goederenvervoer over water. Dat is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van deze regio, de groei van de economie, de concurrentiepositie van de binnenvaart en de ondernemers langs de rijksvaarwegen.”

Brug- en sluisbediening

Er zijn afspraken gemaakt over bedieningstijden en over bediening op afstand vanaf 2018. Zo kan beter op de vraag van de scheepvaart worden ingespeeld. Dat betekent op termijn voor de Twentekanalen een verbetering ten opzichte van de huidige bedieningstijden. Provincie en Rijk dragen hiervoor beide 50% van de kosten, die ruim €2 miljoen bedragen. In de regio Zwolle-Kampen-Meppel worden vanaf 2018 verschillende gemeentelijke bruggen op afstand bediend vanuit de Meppelerdiepsluis en Spooldersluis. Hier werken Rijk en regio samen in de bediening. De bediening wordt daarmee niet alleen efficiënter, maar bespaart op termijn ook kosten. Het Rijk, de provincies Overijssel en Drenthe en de regio Zwolle-Kampen-Meppel betalen hiervoor gezamenlijk € 1 miljoen. Binnenkort zullen ook deze afspraken in een bestuursovereenkomst worden vastgelegd.

– Beeld: Sluis Eefde (Wikimedia) –

Advertisment ad adsense adlogger