Bruggen en km’s kademuur aangepakt in Amsterdam

Amsterdam pakt bruggen en km's kademuur aan

Het onderhoud van bruggen en kademuren in Amsterdam is de afgelopen decennia verwaarloosd. Veel bruggen en kades zijn meer dan honderd jaar oud en aan het einde van hun levensduur. Inmiddels is er een meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Om zicht te krijgen op de totale opgave rond kademuur en bruggen, vindt grootschalig onderzoek plaats

In de periode tot en met 2023 worden 27 bruggen gerenoveerd, wordt circa achthonderd meter kademuur vernieuwd en de vervanging van zo’n 3.800 meter kademuur voorbereid. De kosten voor die werkzaamheden worden geraamd op 450 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit circa 185 miljoen euro voor de kademuren en 265 miljoen euro voor de bruggen.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Dit is een belangrijke stap gericht op de noodzakelijke verkeersbruggen in Amsterdam, die overigens ook nog jaren na 2023 door zullen gaan. Met dit programma laten we zien welke werkzaamheden er de komende vier jaar in ieder geval worden uitgevoerd en welke kosten daarmee zijn gemoeid.”

Dijksma: “Naast deze geplande werkzaamheden zullen we uiteraard ook steeds direct ingrijpen waar dat nodig is om de veiligheid te waarborgen.”

Grootschalig onderzoek

Het nu goedgekeurde meerjarige uitvoeringsprogramma loopt vooruit op de het Actieplan Bruggen en Kademuren, dat binnenkort door het college wordt vastgesteld. Daarin wordt de programmatische aanpak die voor de renovatie van de eerste bruggen en kademuren is gekozen, verder uitgewerkt voor de overige werkzaamheden.

Om zicht te krijgen op de totale opgave waar de stad voor staat, vindt grootschalig onderzoek plaats naar de staat van de meest kwetsbare kademuren en verkeersbruggen in Amsterdam.

Zo moet duidelijk worden welke belasting verschillende bruggen en kademuren nog aankunnen en op welke plekken de risico’s het grootst zijn. Bij het onderzoek worden 850 verkeersbruggen en tweehonderd kilometer aan gemetselde kademuren in kaart gebracht.

Advertisment ad adsense adlogger