Snel onderhoud nodig Amsterdamse kades en bruggen

Snel onderhoud nodig voor Amsterdamse kades en bruggen

Een groot deel van de Amsterdamse bruggen en kades is aan onderhoud toe. Een uitgebreid rapport geeft een overzicht van de kwetsbare plekken in de stad. Hoewel aanvullend onderzoek nodig is, maakt de studie duidelijk dat onderhoud urgent is. In 2017 en tot op heden in 2018 hebben kort na elkaar diverse calamiteiten bij kademuren en bruggen plaatsgevonden.

Extra aandacht en onderhoud nodig voor aantasting van de houten funderingen van een aantal bruggen

Amsterdam telt ongeveer zeshonderd kilometer kademuren en oevers en zestienhonderd bruggen in eigendom en beheer. Van de kades is tweehonderd kilometer een gefundeerde kademuurconstructie. Veel van deze bruggen en kademuren zijn meer dan honderd jaar oud en op plekken aan vervanging toe.

Vanwege de concentratie van te verwachten vervangingswerkzaamheden binnen de grachtengordel en de daarmee gepaard gaande de kosten en impact op de omgeving, wordt prioriteit gegeven aan het vervangen van deze kademuren en bruggen. Deze reparaties nemen meerdere jaren in beslag.

Druk op openbare ruimte

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer): “Amsterdam is een historische stad en gebouwd in een tijd waarin de belasting van de kademuren niet vergelijkbaar is met die van deze tijd. De druk op de openbare ruimte is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen, dit heeft effect op de staat van onder andere onze kades en bruggen. We hebben nu voor het eerst een uniforme inspectiemethode voor de hele stad. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in wat er nodig is om de bruggen en kades in goede staat te krijgen en te houden. Verder onderzoek is echter van groot belang. We moeten hierbij kijken hoe we de stad op een toekomstbestendige manier kunnen gebruiken.’’

Aantasting funderingen

Verkeersbruggen hebben door het zwaardere verkeer van deze tijd prioriteit. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat extra aandacht nodig is voor de aantasting van de houten funderingen van een aantal bruggen. Daarnaast is er aangescherpte wetgeving voor de constructieve veiligheid, wat hogere eisen stelt aan de draagcapaciteit. De kosten voor de uitbreiding van het onderzoeksprogramma naar alle verkeersbruggen bedragen gemiddeld € 11 miljoen per jaar. De verwachte kosten voor nader onderzoek van de kademuren zijn gemiddeld € 7,5 miljoen per jaar.

Samen met de Stadsregisseur wordt gewerkt aan een aanpak van de impact van noodmaatregelen om het verkeer. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden zoals het omleiden van zwaar(der) verkeer en het transport over water.

Modulaire bouwmethode

De gemeente Amsterdam werkt aan nieuwe methodes om de kademuren te vervangen waarbij de impact op de omgeving minder wordt en de uitvoering versneld kan worden. Een primeur hierin wordt toegepast op de Herengracht met een modulaire bouwmethode.

Dat betekent dat de kademuur zoveel mogelijk in de fabriek gebouwd gaat worden. Bij deze bouwmethode wordt geprobeerd om de nieuwe kademuur te bouwen zonder dat pandeigenaren eerst funderingsherstel moeten uitvoeren.

Ook is een aantal aannemers gevraagd mee te denken over nieuwe oplossingen. Daarnaast wordt (in sommige gevallen nog in onderzoek) vernieuwing van de kademuren gecombineerd met andere functies zoals een groeistrook voor bomen, afvalinzameling, energie-, warmte- en koudeopslag, ondergronds fietsparkeren en laadpalen.

Advertisment ad adsense adlogger