287,5 miljoen voor gezondere wateren

287,5 miljoen voor waterkwaliteit en gezondere wateren

Waterprojecten in en langs de Waddenzee en Eems-Dollard, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied krijgen extra steun van het kabinet voor gezondere wateren. 287,5 miljoen euro wordt gereserveerd voor initiatieven die de kwaliteit van deze grote wateren verbeteren.

“Ministers Mark Harbers en Christianne van der Wal meldden de steun voor gezondere wateren onlangs aan de 2e Kamer”

Waterprojecten en -kwaliteit

Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Nederland is een waterland. Overal om ons heen zien we rivieren, beken en meren. Ik vind het heel belangrijk dat al onze wateren schoon en gezond zijn, van de Waddenzee tot aan kleinere sloten. In gezond water kunnen we immers veilig zwemmen, vissen en varen. Daarom dragen we financieel bij om de waterkwaliteit van onze grote wateren te verbeteren, en om de grote wateren natuurvriendelijker in te richten.”

Van der Wal (Natuur en Stikstof): “Met deze elf waterprojecten zetten we weer een stap in het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. We geven meer ruimte aan natuurlijke processen in en langs de grote wateren, creĆ«ren nieuwe leefgebieden en verbinden de natuur van de grote wateren met aangrenzende natuurgebieden. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit.”

Investeren in gezondere wateren

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken samen aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Doel van dit programma is de ecologische waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. Dat wordt onder meer gedaan door projecten met dit doel financieel te ondersteunen.

11 projecten

Er wordt 238,5 miljoen euro uitgetrokken voor elf waterprojecten. Daarnaast wordt 8 miljoen gereserveerd voor verkenningen, 35 miljoen voor onvoorziene kosten en 6 miljoen voor het programmamanagement. Dat geeft een totaal van 287,5 miljoen.

Op dit moment is 59,7 miljoen euro nog niet verdeeld. Dat komt omdat meer informatie nodig is over de projecten die aanspraak maken op dit geld. In de tweede helft van 2023 wordt beslist aan welke initiatieven dit geld voor gezondere wateren wordt uitgegeven.

Kabinet trekt 287,5 miljoen uit voor gezondere wateren.

Advertisment ad adsense adlogger