Handreiking klimaatadaptieve en natuurinclusieve wegen

Handreiking Klimaatadaptieve én Natuurinclusieve Wegen

Bouwend Nederland publiceert een handreiking met praktische voorbeelden, maatregelen en tips bij het verduurzamen van de grond-, weg- en waterbouw.

“De Handreiking Klimaatadaptieve én Natuurinclusieve Wegen is niet volledig, wel inspirerend en informerend”

Met klimaatadaptieve maatregelen pas je de omgeving aan om voorbereidingen te treffen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals omgaan met overtollig regenwater en stedelijke verhitting.

Met natuurinclusief bouwen wordt een duurzame manier van bouwen gerealiseerd waarbij de biodiversiteit wordt verbeterd, zoals voedsel voor bijen en vlinders, maar ook nestelplekken voor vogels.

Onvoorspelbaar

“Door onder andere de stikstofproblematiek en het verlies van natuurgebied zien we een grote afname in de biodiversiteit en wordt het belang van natuurinclusief bouwen steeds groter,” benadrukt Helen Visser, programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland.

“Ook de noodzaak tot klimaatadaptatie wordt urgenter door onvoorspelbaarheden en veranderingen in het klimaat; steeds vaker krijgen we te maken met overlast van overstromingen, droogte en oververhitte binnensteden.

Combinatiekansen

Deze Handreiking Klimaatadaptieve én Natuurinclusieve Wegen 

voor opdrachtgevers en -nemers beschrijft voorbeelden en tips uit de praktijk rond klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen aan die bouwbedrijven en opdrachtgevers mee kunnen nemen bij de aanleg en beheer van wegen.

Hierbij staat de vraag centraal: Hoe maak je klimaatadaptief ook natuurinclusief en vice versa? Juist hier liggen goede combinatiekansen. De handreiking geeft voorbeelden van praktische maatregelen die hierbij kunnen helpen.

Het is bij het opstellen niet het uitgangspunt geweest volledig te zijn in deze maatregelen, maar wel inspirerend en informerend. Met name gericht op partijen aan zowel opdrachtgevende en opdrachtnemende zijde die zich nog aan het oriënteren zijn op beide thema’s.

Totstandkoming

Deze Handreiking Klimaatadaptieve én Natuurinclusieve Wegen is tot stand gekomen in een samenwerking tussen: Bouwend Nederland en Aveco de Bondt. Voor deze handreiking zijn de volgende partijen geïnterviewd gemeente Leiden, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, AW-Groep, Boskalis, Dura Vermeer, Gebr. Van Kessel en Heijmans.

Klimaatadaptief en woningbouwprojecten

Meer info over klimaatadaptief bouwen met de natuur voor woningbouwprojecten via www.kanbouwen.nl.

Download Handreiking Klimaatadaptieve én Natuurinclusieve Wegen

 

Advertisment ad adsense adlogger