Amstelstroombrug in gebruik genomen

Amstelstroombrug in gebruik genomen

Amsterdam is een grote brug rijker. Onlangs is de Amstelstroombrug officieel geopend. Deze brug verbindt het Amstelkwartier in Oost met de overkant van de Duivendrechtsevaart.

“De Amstelstroombrug biedt tevens schuilplekjes voor ijsvogels, vleermuizen, zwaluwen, hommels en vissen”

Met de nieuwe brug wordt de bereikbaarheid verbeterd van de 10.000 woningen die in Overamstel worden gebouwd. De brug is voor een groot deel gebouwd met duurzame materialen. De bakstenen zijn gemaakt van gerecycled keramiek, de balustrades en bankjes van duurzaam hout en de verlichting bestaat uit ledlampen. Voor vogels, vissen en insecten zijn er holletjes en nisjes om te schuilen of nestelen.

Voorzieningen voor dieren

In het ontwerp van de brug zijn allerlei voorzieningen gemaakt voor dieren. In de pijlers zitten holletjes waar ijsvogels hun nest kunnen bouwen. In de brugbalken zijn nestkastjes opgehangen voor oeverzwaluwen en in de middenpijlers zitten kraamkamers voor vleermuizen.

Voor insecten zijn er insectenhotels, ondiepe boorgaten in betonnen delen van de brug. In het water onder de brug zijn korven met hout en stortstenen afgezonken. Daar kunnen vissen schuilen. Verschillende nestkastjes bovenaan en ook in de pilaar, voor vleermuizen en diverse soorten vogels.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Groene Middenberm

Voor vlinders, bijen en hommels is een groene middenberm op het brugdek gemaakt. Daar zaaien we ook veel bloemen, zodat bijen, hommels en vlinders hier kunnen landen en bijtanken.

De groenstrook sluit aan bij de groene middenberm van de Amstelstroomlaan. Die is ook in het ontwerp meegenomen en is voorzien van een waterbuffer. Die zorgt ervoor dat de planten voldoende water krijgen, ook als het langere tijd droog is.

Door een soort waterbuffer in de brug wordt regenwater opgevangen waardoor het groen ook bij droogte voldoende water krijgt.

Lees het in Bouw en Uitvoering verschenen artikel ‘Baanbrekende, natuurinclusieve Amstelstroombrug’

Advertisment ad adsense adlogger