HVDC kabelaanbesteding voor offshore in Noordzee

HVDC kabelaanbesteding voor offshore netverbindingen in de Noordzee

Tennet is een grootschalige HVDC kabelaanbesteding gestart. Dit voor de offshore netverbindingen in de Noordzee.

“Voor de HVDC kabelaanbesteding wil TenneT een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor 8 jaar”

“Met onze tweede grootschalige EU-tender deze zomer geven wij als grensoverschrijdende hoogspanningsnetbeheerder de offshore markt opnieuw een belangrijke impuls op het gebied van investeringszekerheid, werkgelegenheid en planbare ontwikkeling van beschikbare bronnen én toeleveringsketens”, aldus TenneT COO Tim Meyerjürgens.

“Tegelijkertijd verzekert de raamovereenkomst kabelorders voor ten minste tien offshore netaansluitingen in de Duitse en Nederlandse Noordzee voor ons innovatieve 2 gigawatt programma. Zo gaan we consequent door op onze nieuwe weg van samenwerking met onze partners uit de offshore industrie. We gaan samen de uitdagingen van de ambitieuze uitbreidingsdoelstellingen voor offshore wind van de Duitse en Nederlandse regeringen aan”, vervolgt Tim Meyerjürgens.

Doelstellingen EU

TenneT ligt op koers om de offshore-uitbreidingsdoelstelling voor 2030 te halen. Duitsland, Nederland, Denemarken en België hebben afgesproken om tegen 2030 samen minstens 65 gigawatt aan offshore windenergie te installeren (Verklaring van Esbjerg).

Met 40 gigawatt aan netaansluitingen komt bijna tweederde daarvan voor rekening van TenneT, met elk 20 gigawatt in de Duitse en Nederlandse Noordzee. Bovendien hebben de ministers van Energie van de leden van de North Sea Energy Cooperation (NSEC) en de Europese Commissie onlangs hun gezamenlijke ambitie aangekondigd om de inzet van offshore windenergie tot 2050 aanzienlijk te verhogen.

De uitdaging is enorm. Deze nieuwe aanbestedingsaanpak biedt zowel groeikansen als maximale planningszekerheid voor alle betrokken toeleveringsketens.

Actieplan voor versnelling

TenneT wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten met belangrijke marktpartners voor een periode van maximaal acht jaar. Deze overeenkomst betreft zowel de 525 kV onderzeese kabels voor de aanleg tussen de offshore converterplatforms in de Noordzee en de kust, als de ondergrondse kabels van de kust naar de converterstations aan land.

Tim Meyerjürgens: “In juni heeft TenneT de eerste grootschalige EU-tender in de offshore sector gepubliceerd. Deze aanbesteding is gericht op de offshore converterplatforms en de onshore converterstations. Dat was de eerste stap en nu volgen we met een grootschalige tender voor ons innovatieve 525 kV offshore kabelsysteem. Samen bieden de twee aanbestedingen een holistisch en concreet actieplan om de uitbreiding van het offshore net in de Noordzee als Europese windenergiecentrale verder te versnellen.”

“Met onze nieuwe 2 gigawatt standaard voor offshore netaansluitingssystemen hebben wij de blauwdruk voor deze netuitbreiding geleverd. Met onze overeenkomsten zetten we nu de noodzakelijke marktbenadering in gang om veilig en duurzaam te leveren – binnen tijd, scope en budget.”

2GW Programma

Op dit moment heeft TenneT circa 7,2 gigawatt vermogen op de Duitse Noordzee aangesloten en is op de Nederlandse Noordzee circa 2,8 gigawatt opgesteld vermogen aangesloten. Het innovatieve 2GW Programma van TenneT levert een belangrijke bijdrage om de energietransitie op zee te realiseren en zal Europa helpen het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Lees ook: Prinsjesdag 2022: Investeren in een duurzame toekomst

Advertisment ad adsense adlogger