Regio presenteert nieuwe aanpak knooppunt Hooipolder

Regio presenteert nieuwe aanpak knooppunt Hooipolder

Volgens gemeenten en provincie Noord-Brabant is het mogelijk om de fileproblemen bij knooppunt Hooipolder aanzienlijk te verbeteren, zonder een volledige ombouw van het knooppunt. De provincie presenteert een integraal pakket dat files tot 2030 voorkomt en het sluipverkeer in de regio sterk vermindert.

Hooipolder Plus-plan

De beste oplossing voor de fileproblemen bij knooppunt Hooipolder blijft volgens de regio de ombouw naar een volledig knooppunt met een klaverbladachtige constructie. In 2015 besloot minister Schultz van Haegen echter dat een volledig knooppunt vanwege de kosten van € 200 miljoen niet meegenomen wordt in de plannen voor de verbreding van de A27. Bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk en Breda zijn enthousiast over het ‘Hooipolder Plus-plan’ en willen het voorleggen aan minister Schultz van Haegen om mee te nemen in de procedure voor de verbreding van de A27.

Economische schadepost

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De dagelijkse files in de regio belemmeren de bereikbaarheid in ernstige mate en zijn daarmee ook de oorzaak van een enorme economische schadepost. Maar daarnaast veroorzaken de files ook veel overlast in de regio. Dit is ons dagelijks een doorn in het oog. Daarom hebben we als provincie samen met de betrokken gemeenten uit de regio en Rijkswaterstaat gezocht naar een oplossing die het probleem oplost en op korte termijn uitvoerbaar is.” Kevin van Oort, wethouder gemeente Geertruidenberg: “Waar het huidige voorkeursalternatief voor het knooppunt dat de minister heeft vastgesteld de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen niet oplost, doet dit Hooipolder Plus-plan dat wel.” De integrale maatregelen, inclusief visuele weergave, zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Advertisment ad adsense adlogger