Duurzaam asfalt door meer hergebruik

Duurzaam asfalt door meer hergebruik

Een grondige renovatie van de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom heeft ervoor gezorgd dat er stappen gezet zijn in de ontwikkeling van duurzaam asfalt. Via verschillende asfaltmengsels kan een hoog percentage aan hergebruikte materialen in het asfalt verwerkt worden.

Ook kan de centrale na de renovatie duurzaam asfalt produceren tegen aanzienlijk lagere temperaturen, waardoor de CO2-uitstoot en het energieverbruik met circa dertig procent afnemen. Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, opent de vernieuwde centrale op vrijdag 8 april.

Klimaatdoelstellingen

Door de lagere CO2-uitstoot en het verminderde energieverbruik levert APM een bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Belangrijke afnemers, zoals de provincies Noord-Brabant en Zeeland en veel gemeenten uit beide provincies, worden nauw betrokken bij de duurzame innovaties. Het streven is het duurzame asfalt op grote schaal toe te gaan passen op rijks-, provinciale- en gemeentewegen in zuidwest-Nederland. APM produceert jaarlijks circa 300.000 ton asfalt.

Maximaal hergebruik van asfalt

De Asfalt Produktie Maatschappij is eigendom van BAM, Dura Vermeer en de Zeeuwse Asfalt Onderneming. Bij het hergebruik van materialen maakt de centrale onderscheid in asfalt voor onderlagen en deklagen. Door de bestaande droogtrommel in de centrale te verlengen, kan 75 procent van onbewerkt oud asfalt worden hergebruikt in nieuwe onderlagen. APM verwacht dat door materiaalstromen in de trommels op een andere wijze te combineren, het percentage kan worden opgevoerd tot boven de 85 procent.

Duurzaam asfalt

Vanwege de zware belasting worden aan deklagen technisch gezien hogere eisen gesteld. Tot op heden is het percentage hergebruik in deklagen om die reden maximaal dertig procent. Door oud asfalt op ingenieuze wijze te scheiden in de oorspronkelijke grondstoffen, is het percentage teruggewonnen stenen in het asfalt op te voeren tot 50 procent. Deze nieuwe techniek komt voort uit het Europese demonstratieproject LE2AP van BAM.

Advertisment ad adsense adlogger