Mosselen verbeteren waterkwaliteit

Mosselen verbeteren waterkwaliteit

In Nijmegen vindt een pilot plaats waarbij waterkwaliteit wordt verbeterd met behulp van mosselen. De vijver in het Kronenburgerpark te Nijmegen heeft erg veel last van algen. Zowel blauwalgen als groene zweefalgen zorgen ervoor dat het water erg groen is. Om de waterkwaliteit te verbeteren is in november een pilot gestart met de uitzet van quaggamosselen en driehoeksmosselen.

In het geval van het Kronenburgerpark is een overmaat aan voedingsstoffen voor algen aanwezig. Een teveel aan algen voor een sneeuwbaleffect. De algen blokkeren zonlicht voor de zuurstofplanten waardoor deze minder groeien, hierdoor komen er weer meer algen en begint de kringloop opnieuw. Eenden hebben daardoor minder voedsel en vissen krijgen geen lucht meer. Daarnaast zag de vijver er groen en dichtgeslibd uit.

Quaggamosselen en driehoeksmosselen

Daarom is een pilot gestart waarbij Dutch Water Tech mosselen gebruikt als filteraars. Daarbij trekt het water door hun schelp en blijven de zwevende stoffen zoals algen achter in de mossel. Quaggamosselen en Driehoeksmosselen hebben de positieve eigenschap dat ze blauwalgen, zowel de giftige als niet giftige soorten, kunnen verteren, in tegenstelling tot Nederlandse mosselen. Naast blauwalgen worden ook zwevende stoffen uit het water gefilterd. Deze stoffen zijn vaak niet eetbaar voor de mosselen, maar worden naast de schelp neergelegd als een soort slib. Het water wordt helderder doordat de algen en zwevende stoffen worden afgevangen. Hierdoor krijgen ook waterplanten weer meer kans om de concurrentie aan te gaan met de algen. Op deze manier worden de algen langs twee kanten aangepakt. Dutch Water Tech benadrukt dat van tevoren goed gekeken moet worden of de inzet van de mosselen geen effect heeft op kwetsbare ecosystemen.

Waterkwaliteit sterk verbeterd

De effectiviteit van de mosselen is na een jaar duidelijk zichtbaar. Waar bij de aanvang van het project, eind 2014, het doorzicht van het water minder dan 10 cm was, is het water een jaar later kraakhelder en is de bodem duidelijk te zien. ’s Nachts gebruiken de algen veel zuurstof, wat er voor zorgde dat veel karpers stikten en boven kwamen drijven. Van deze problematiek is nu niets meer te zien. Reden voor de gemeente Nijmegen om het project te verlengen. Eind september zijn nog eens 200 kratten met jonge quaggamosselen bijgeplaatst. De mosselen voeden zich met de algen, binden vrij beschikbare nutriënten en zorgen ervoor dat het water helder wordt. De kratten beschermen de mosselen en zorgen ervoor dat vissers er geen last van hebben. Er zullen nog diverse metingen worden uitgevoerd, maar de resultaten zijn nu al zeer positief te noemen.

De vijver in december 2014
mosselen-kronenbrugerpark

En in december 2015
helder-Kronenburgerpark-

Advertisment ad adsense adlogger