Nederlands Deltaplan beschermt New York tegen overstromingen

Deltaplan New York

Een Nederlands Deltaplan moet New York bescherming bieden tegen overstromingen. VU-wetenschappers wonnen met dit plan de prestigieuze Lloyd’s Science of Risk Prize.

Onderzoeksteam

Onder leiding van VU-hoogleraar Risk insurance and water Management, Jeroen Aerts, hebben wetenschappers van de instituten MIT en de Universiteit van Princeton een nieuw Deltaplan voor New York geschreven. Dit plan moet de stad beschermen tegen zware orkanen en stormen. Het voorziet ook in de bescherming tegen extreme toekomstscenario’s, zoals zeespiegelstijging van een meter, zwaardere stormen en een bevolkingsgroei van één miljoen meer mensen in kwetsbare gebieden. Met dit Deltaplan wonnen ze de prestigieuze ‘Lloyd’s Science of Risk Prize’ die wordt toegekend aan een artikel in het tijdschrift Science.

Kosten Deltaplan

Het artikel beschrijft een uitgebreide kostenbaten-analyse van verschillende beschermingsmaatregelen. De onderzoekers bekeken typisch Nederlandse oplossingen zoals dijken, stormvloedkeringen en het opspuiten van zandstranden. Aerts: ‘De vernieuwing zit in de aanvullende maatregelen, zoals het ophogen van individuele huizen, het afsluiten van metrotunnels en het aanscherpen van het verzekeringssysteem.’

Vergelijk Zeeland

Een plan met deltawerken zoals in Zeeland zou tussen de 15 en 21 miljard dollar gaan kosten. In de meest kosteneffectieve oplossing van 12 miljard euro worden bouwvoorschriften aangescherpt door nieuwe huizen verder op te hogen. Kwetsbare infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, tunnels en waterzuiveringsinstallaties worden beschermd met kleine dijken. Stranden en duinen worden opgespoten met zand van de oceaanbodem tot een veilige hoogte boven zeeniveau.

Mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven

Het VU-rapport geeft de aanzet voor investeringen in New York waarin het Nederlandse bedrijfsleven een zeer grote rol speelt. Het rapport geeft de wetenschappelijke onderbouwing voor deze investeringen en is uitvoerig met de City of New York besproken. Aerts: ‘Door de omvang van de schade van Sandy staat New York open voor Nederlandse oplossingen, zoals kleine dijken om infrastructuur heen en periodiek opspuiten van stranden. Dit zijn dure oplossingen, maar als je kijkt naar het economische belang van de stad, dan laat onze analyse zien dat deze investeringen economisch rendabel zijn.’

Ravage Sandy

Orkaan Sandy richtte in 2012 enorme schade aan. De schade in de stad New York was ongeveer 25 miljard dollar, terwijl de totale schade in de staten New York en New Jersey meer dan 62 miljard dollar bedroeg. Tijdens de orkaan zijn ongeveer 30.000 huizen totaal verwoest. Door uitval van de elektriciteit zaten miljoenen mensen zonder stroom en moest de beurs van Wall Street enkele dagen sluiten. Meer dan 7 metro- en autotunnels liepen onder water, waardoor miljoenen mensen dagen niet naar hun werk konden. Hoewel de stad voortvarend te werk is gegaan met de opruiming, zal de wederopbouw en de ontwikkeling van beschermingsmaatregelen nog jaren duren.

Advertisment ad adsense adlogger