Restmateriaal voor langsdammen

Restmateriaal wordt gebruikt voor langsdammen2

Eind vorig jaar is de aanleg begonnen van de eerste langsdam tussen twee kribben langs de Rozenburgse landtong. De langsdam, een stenen dam evenwijdig aan de oever, die in de Nieuwe Waterweg komt te liggen, wordt aangelegd met restmateriaal. Het is voor het eerst dat er restmateriaal wordt gebruikt voor natuurontwikkeling in de Rotterdamse Haven.

Bestemming

Voor de langsdam wordt restmateriaal gebruikt van oude kademuren uit de haven en betonnen voeten van 600 kg afkomstig van parkeerautomaten. Normaliter zou dit restmateriaal naar de betonvergruizer gaan, nu krijgt het een tweede bestemming.

Langsdammen

Bij de langsdam wordt een bedding gestort van bodembeschermend materiaal afkomstig uit de Maas. Daarop worden de betonnen voeten van de parkeerautomaten geplaatst. Door openingen te houden tussen het materiaal, krijgt het water de ruimte om goed te kunnen doorstromen. Vervolgens wordt het gebied tussen de oever en de dam verhoogd met vrijkomende grondstromen van de Grondbank Rotterdam. Wanneer dat is gebeurd, kan de natuur haar gang gaan.

Aantrekkelijk leefgebied voor dieren

De oude kademuren van de haven worden gebruikt om slikken te creëren tussen de kribben. Oud materiaal zoals hei- of betonpalen wordt op zo’n manier opgestapeld dat het water er gemakkelijk tussendoor kan lopen. De waterbodem wordt daarachter ondieper gemaakt door schoon restmateriaal te storten. Op die manier ontstaan er slikken tussen de kribben. Uitgestrekt over een lengte van 5 kilometer wordt er zo een geschikt leefgebied voor trekvissen en trekvogels ontwikkeld.

Samenwerkingsproject Groene Poort

De langsdammen moeten er voor zorgen dat er weer een intergetijdengebied ontstaat, waardoor land en zout en zoet water elkaar ontmoeten. Dit moet voor groei zorgen bij de flora en fauna in het gebied. In samenwerking met Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Wereld Natuur Fonds is project de Groene Poort ontwikkeld. Dit project moet zorgen voor een duurzame stad en haven en de natuurontwikkeling in dit gebied. Het project heeft als basis ‘werken met de natuur’. Natuur, landschap en veiligheid zijn dan ook basisprincipes. De natuurontwikkeling is de verantwoording van de Groene Poort in dit gebied. Het gebruik van restmateriaal past goed bij de doelstellingen van de Groene Poort, want behalve CO2 reductie is er ook sprake van kostenbesparing door deze werkwijze.

Meer informatie staat op de website van Landtong Rozenburg. Bekijk een filmpje van RTV Rijnmond over De Groene Poort.

Advertisment ad adsense adlogger