Werkzaamheden voor bescherming kustgebied Ameland

bescherming kustgebied

Vorige week is er gestart met het aanbrengen van zand voor de kust van Ameland-Midden. Tussen strandpalen 12 en 17 storten baggerschepen 500 tot 1000 meter uit de kust 1 miljoen m3 zand op de zeebodem. Voor de werkzaamheden is ruim 4 maanden uitgetrokken en deze gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

Bescherming is noodzakelijk

Het aanbrengen van zand voor de kust is noodzakelijk om het land te beschermen. Door de invloed van de zee, wind en een stijgende zeespiegel verliest de kust steeds meer land. Indien er geen actie wordt ondernomen, wordt Ameland steeds kleiner. Rijkswaterstaat onderhoudt daarom de kust door regelmatig zand aan te brengen.

Levensduur

Het aanbrengen van zand gebeurt niet voor de eerste keer op deze plek. In 2010/2011 is er ook al zand aangebracht voor de kust. De levensduur van suppleties is 4 à 5 jaar, waardoor het dit jaar nodig is om de kust opnieuw te onderhouden. In 2015 gaat Rijkswaterstaat ook zand aanbrengen op het strand bij Ameland-Midden. Dit is noodzakelijk omdat het zand voor de kust bij Ameland-Midden de kust wel beschermt, maar onvoldoende de ondiepe kustzones bereikt.

Extra

Verder wordt er in 2015 ook extra zand opgespoten bij het strand Ameland-Noordwest (tussen paal 1 en 3). Ten slotte staat op de planning om in 2016 bij Ameland-Zuidwest tussen paal 46 en 48 zand aan te brengen tegen de geulwand van het Borndiep.

De strandbezoekers ondervinden van de werkzaamheden geen hinder. Watersporters moeten op een veilige afstand van het baggerschip blijven.

Advertisment ad adsense adlogger