Herstel kademuren centrum Valkenburg

Start herstel van de kademuren in centrum Valkenburg

Waterschap Limburg is woensdag 5 oktober gestart met de herstelwerkzaamheden aan de kademuren, bruggen en andere elementen binnen het stroomgebied van de Geul in het centrum van Valkenburg.

“Het verlenen van de vergunningen voor het herstel aan de kademuren in Valkenburg heeft lang geduurd”

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval. In korte tijd steeg het water in de Limburgse beken tot recordhoogte. Dit leidde op verschillende plaatsen waaronder Valkenburg tot overstromingen en daarmee tot schade aan huizen en bedrijven.

In 2021 zijn de meest acute herstelwerkzaamheden al uitgevoerd. De werkzaamheden die nu nog worden uitgevoerd, zijn herstelwerkzaamheden binnen de Molentak en de Geultak.

Buiten het plangebied valt de locatie Brug Emmalaan. De kademuur is daar samen met de brug van de Emmalaan ingestort. Voor het herstel van deze brug en kademuren volgt een separaat traject. Dit is afgestemd met omwonenden en belanghebbenden.

Planning kademuren Valkenburg

De werkzaamheden in de Geultak vinden plaats vanaf 5 oktober 2022 tot medio januari 2023. De werkzaamheden in de Molentak worden opgestart in januari 2023 en worden naar verwachting medio mei 2023 afgerond.

De planning is mede afhankelijk van de waterstand van de Geul. Bij hoge waterstanden worden geen werkzaamheden uitgevoerd en zal de planning van de werkzaamheden dus opschuiven.

Waterstand verlaagd

De waterstand in de Geul wordt verlaagd tot minimaal 25 centimeter. Het materiaal van de aannemer wordt vanaf de kant in de Geul gehesen. De werkzaamheden vinden op de meeste locaties plaats vanaf een verplaatsbare steiger in de Geul. Ook wordt op enkele plaatsen met mobiele kranen gewerkt. De locatie aan kadezijde wordt met hekwerken afgesloten voor publiek.

Wat de hele opgave lastig maakt is dat het verlenen van vergunning lang heeft geduurd. Dit komt omdat er langs en in de Geul veel beschermde planten groeien en daar moet voorzichtig mee worden omgegaan.

In Valkenburg raakten meer dan tweeduizend huizen beschadigd, waardoor honderden mensen dakloos werden. Burgemeester Daan Prevoo zegt dat tientallen mensen nog steeds niet naar huis kunnen. De schade in Valkenburg wordt geschat op 400 miljoen euro.

Advertisment ad adsense adlogger