Warmte uit asfalt gaat huizen Veenendaal verwarmen

Warmte uit asfalt gaat mogelijk huizen in Veenendaal verwarmen

Enkele duizenden woningen in Veenendaal zullen in de toekomst mogelijk duurzaam verwarmd worden met warmte uit asfalt. Utrecht en gemeente Veenendaal hebben in een intentieverklaring afgesproken zich hier samen hard voor te maken. Het gaat om bestaande en toekomstige woningen (en andere gebouwen) naast de N233, Rondweg-Oost Veenendaal.

Asfaltcollectoren bestaan al langer, maar worden in Nederland nog beperkt toegepast

Uit onderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau in opdracht van de provincie Utrecht blijkt het technisch realiseerbaar en financieel mogelijk haalbaar om bij de reconstructie van de N233 die al voorzien was, warmte uit het asfalt te halen en te gebruiken. In de bermen en geluidsschermen kunnen zonnepanelen verwerkt worden voor de opwek van duurzame elektriciteit en eventueel ook warmte.

De provinciale Rondweg-Oost Veenendaal N233 zal tussen 2024 en 2027 op de schop gaan. De weg wordt over een lengte van 3,5 kilometer gereconstrueerd en krijgt beschikking over 2×2 rijstroken. Verder wordt een kruispunt verdiept aangelegd en worden twee kruispunten aangepast.

Dubbelgebruik

Gedeputeerde Huib van Essen van energietransitie: “Als provincie willen we onze infrastructuur zoveel mogelijk benutten om duurzame energie op te wekken. Deze reconstructie biedt een uitgelezen kans voor dit dubbelgebruik van ruimte”.

Wethouder Engbert Stroobosscher van Fysieke Leefomgeving: “Als gemeente werken wij hard aan de warmtetransitie. Wat een mooie kans om een deel van onze woningen te verwarmen met de warmte uit het asfalt van de naastgelegen weg! Bovendien geeft dit extra energie om samen de verbreding van de Rondweg-oost zo snel als mogelijk te realiseren.”

Lees ook: Wegenbouw vergroenen met ligninehoudend asfalt

Ervaring opdoen

Asfaltcollectoren bestaan al langer, maar worden in Nederland nog beperkt toegepast. Omdat Nederland aardgasvrij wil gaan verwarmen, wil de overheid meer ervaring opdoen met deze duurzame manier van energie opwekken. Nog niet eerder werd over een lengte van 3,5 km warmte uit asfalt gehaald om huizen te verwarmen.

Haalbaarheidsstudie uitwerken

De provincie gaat met Veenendaal nu de haalbaarheidsstudie op detailniveau verder laten uitwerken. Onderzocht gaat worden:
– in welke mate de warmte bruikbaar is;
– welk deel van de warmte en tegen welke prijs warmtebedrijven in Veenendaal warmte kunnen afnemen;
– wat de aanleg- en beheerkosten zijn van een geïntegreerd energiesysteem;
– welke subsidiemogelijkheden er zijn;
– wat de consequenties zijn voor het beheer en onderhoud van de weg.

Uitkomsten vervolgonderzoek

Voor het op detailniveau uitwerken van een ontwerp voor de uitbreiding van de N233 waarbij energieopwekking is geïntegreerd in de weg heeft de provincie een bedrag van 250.000 euro gereserveerd. De kosten van de investeringen in de energiesystemen worden op dit moment geschat op een bedrag van tussen 15 en 20 miljoen euro. Bij een positieve uitkomst van het vervolgonderzoek wordt een financieringsvoorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. De uitkomsten van het onderzoek worden uiterlijk in 2023 verwacht.

Bron: Provincie Utrecht

Advertisment ad adsense adlogger