De internationale kracht van watermanagement

Aquadoc

gezamenlijk innoveren in duurzaam leven op en aan het water

Nederland is waterland bij uitstek. Klimatologische veranderingen en een beperkt leefoppervlak noodzaken ons tot innovatieve oplossingen zoals wonen, werken, reizen en recreëren in, op en aan het water. Zie hier de basis voor watermanagement: een stroming die haar succes elke dag bewijst. Een stroming ook waarmee Nederland zich wereldwijd ijzersterk profileert.

De plek waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen op het gebied van watermanagement, is de Rotterdamse RDM Campus. Bouw & Uitvoering sprak met een bevlogen Bert Hooijer, directeur van RDM Campus en van het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde van de Hogeschool Rotterdam. Pionier, inspirator, educator en verbinder met een grote passie voor watermanagement.

Drijvende dorpen

Waterbouwen is niet nieuw. Al honderden jaren wonen primitieve Indianenstammen op en rond het water. Het Thaise eilandje Ko Panyi is een drijvend vissersdorp op palen in zee, compleet met drijvend voetbalveld voor de jeugd. Toch is innovatief hybride bouwen mondiaal gezien sterk in opkomst. Hooijer: ‘Waterbouwen is een sterk opkomende bouwtechnologie, waarbij we rekening houden met de dynamiek van de demografie, economie en ruimtelijke ordening. Er wordt in synergie met het oppervlaktewater gebouwd met een natuurlijke harmonie tussen de afvoer van hemelwater en watervoorziening. Door het invoeren van innovatieve bouwwijzen en bouwelementen in, op, onder en rond het water wordt nieuwe bedrijvigheid gecreëerd en wordt ingespeeld op het veranderende klimaat en het opwekken en benutten van duurzame energie.’

Innovatief durven denken en doen

Denk je aan waterbouwen, dan denk je aan innovatieve scholing en ondernemerschap. Op de uitgestrekte voormalige werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, midden in het stadshavengebied, staat de RDM Campus: dé plek voor alles op het gebied van water- en deltatechnologie. Het zijn twee wezenlijke disciplines die nauw met elkaar verwant zijn. Watertechnologie gaat over afvalzuivering: zorgen voor zuiver en voldoende drinkwater, terwijl deltatechnologie zich richt op kustverdediging, ontpoldering, sluizen, bruggen, viaducten en gemalen. Het succesvolle concept van Research, Design & Manufacturing (RDM) krijgt momenteel zelfs navolging in New York en wereldwijd wordt er een beroep gedaan op de aanwezige expertise. ‘Deze campus voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen en hun partners uit bedrijfsleven en overheid kent vele gezichten en toekomstperspectieven. Niet alleen van belang om specifieke technische kennis in het havengebied te kunnen vasthouden, maar ook omdat we kunnen inspelen op een veranderende wereld. We werken hier intensief samen om mensen op te leiden voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in stad en haven. Daarnaast zijn we hier daadwerkelijk innovatief. De opgedane kennis wordt niet alleen in Rotterdam toegepast, maar ook vanuit andere steden en in vele andere landen is er grote belangstelling voor wat we hier doen.’

Lees verder in editie 4-2011

Advertisment ad adsense adlogger