Is de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) dé duurzaamheidsmaatstaf?

Is de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) dé duurzaamheidsmaatstaf?

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht voor nieuwe kantoorgebouwen* en bij nieuwbouwwoningen. In dit overzicht zullen we de MPG nader bekijken en de belangrijkste aspecten ervan bespreken.

“Per 1 januari 2025 wordt de MPG mogelijk aangescherpt van 0,8 naar 0,5”

Wat is de MPG?

De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.

Milieubelasting berekenen

De milieubelasting van materialen kan worden uitgerekend. Hiervoor wordt een MPG-berekening gebruikt. Om de milieubelasting van een enkel materiaal te bepalen, wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd. De LCA moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige.

Basis voor de bepalingsmethode is de Europese norm EN 15804. Voor het opstellen en het gebruik ten behoeve van de berekening van de milieuprestatie van gebouwen in Nederland, is de bepalingsmethode aangepast en aangevuld met voor Nederland toepasbare scenario’s.

De bepalingsmethode is niet oplossingsgericht, maar prestatiegericht. Ze stelt dus geen eisen aan de bouwmethode en de techniek. Lees hier meer over de bepalingsmethode en download aanvullende informatie.

Aanscherping MPG

Per 1 januari 2025 wordt de milieuprestatie voor nieuwe gebouwen mogelijk aangescherpt van 0,8 naar 0,5. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en (nog) meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren.

Conclusie

De Milieu Prestatie Gebouwen is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast.

De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht voor *nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 vierkante meter en bij nieuwbouwwoningen.

Per 1 januari 2025 wordt de milieuprestatie voor nieuwe gebouwen vermoedelijk aangescherpt van 0,8 naar 0,5. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren.

Is de Milieu Prestatie Gebouwen dé duurzaamheidsmaatstaf?

Lees ook:
Rijksvastgoedbedrijf past aanbestedingsvoorwaarden aan.
Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw.

Advertisment ad adsense adlogger