Vijf brancheorganisaties samen in circulaire gebouwgevels

Vijf brancheorganisaties samen in circulaire gebouwgevels, circulairegeveleconomie.nl

Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw. Zij zetten gezamenlijk in op circulaire gebouwgevels en nemen, net als andere initiatieven en brancheverenigingen in de bouw, infra en techniek, hun verantwoordelijkheid rond reststromen en hergebruik.

“Brancheorganisaties samen naar circulaire gebouwgevels met circulairegeveleconomie.nl”

Doelstelling

Wat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was, wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel van gebouwgevels. Naast circulariteit krijgt CO2-reductie in deze kringloop een hoofdrol. Dit is de doelstelling van de circulaire geveleconomie waar de gevelbranche samen met de overheid aan werkt.

De producenten van gebouwgevels uit deze branche willen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. De kwaliteit van gevels wil men hooghouden en daarvoor duurzaam geproduceerde hernieuwbare en herwinbare materialen gebruiken. “Zo zijn de gevels, gevelproducten en -materialen geschikt voor een volgende cyclus in de biologische en technische kringlopen”, aldus de vijf.

“Dat betekent ook dat er zo ontworpen wordt dat gebouwen eenvoudig gedemonteerd kunnen worden, zodat producten ‘schoon’ weer hergebruikt of gerecycled kunnen worden. De gehele logistiek moet hierop ingericht worden. Voor onze branche betreft het metalen-, houten- en kunststof gevels met de daarbij bijbehorende onderdelen, zoals glas, hang- en sluitwerk.”

Ketenakkoord

Vorig jaar is het onderzoek ‘Verkenning producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ afgerond dat door het kabinet aan de Tweede Kamer was toegezegd. “Hieruit bleek de ook de potentie voor gebouwgevels rond circulair bouwen en CO2-reductie. Over de doelstellingen, afspraken en activiteiten is ook de gevelbranche met de verantwoordelijke ministeries (IenW, BZK) in gesprek gegaan”, laten de brancheverenigingen rond gebouwgevels weten.

Inmiddels is het ‘Ketenakkoord Circulaire Geveleconomie’ uitgewerkt, waarbij de vijf de ministeries hebben uitgenodigd om samen te werken.

Info

Het initiatief rond de gebouwgevels wordt gedragen door de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

Het verkenningsrapport, de roadmap naar 2030 en de verdere stappen richting een Circulaire Geveleconomie zijn hier te vinden.

Vijf brancheorganisaties samen in circulaire gebouwgevels

Vijf brancheorganisaties samen in circulaire gebouwgevels

Advertisment ad adsense adlogger