Architecten: ‘Samen circulair voor een duurzame toekomst’

Architecten 'Samen circulair voor een duurzame toekomst'

Tijdens de week van de Circulaire Economie lanceert de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) de position paper ‘Samen Circulair’. Het bedoeld om de overgang naar duurzaam bouwen te versnellen en de gestelde klimaatdoelen te behalen.

“BNA lanceert position paper Samen Circulair”

“Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, en duurzaamheid. De manier waarop er nu gebouwd wordt, bepaalt hoe ons land eruit zal zien voor de volgende 50 tot 100 jaar. Om dit goed aan te pakken, is samenwerking en een duidelijke en samenhangende strategie nodig”, aldus de branchevereniging voor architecten BNA.

Position paper

“De position paper ‘Samen Circulair’ is een handreiking met als doel de overgang naar duurzaam bouwen versnellen en onze klimaatdoelen behalen. De paper benadrukt de relevantie van architecten bij het realiseren van een leefbare toekomst in een dichtbevolkt Nederland. Ze zijn niet alleen experts in ontwerpen maar ook in het samenbrengen van diverse groepen mensen en ideeën. De position paper geeft concrete actiepunten voor verschillende partijen, inclusief de overheid, om samen de ruimtelijke veranderingen sneller te laten plaatsvinden”, berichten de gezamenlijke architecten verder.

In ‘Samen Circulair‘ worden door de architecten zes belangrijke voorwaarden genoemd om als bouw- en ontwerpsector, met de overheid, bij te dragen aan deze duurzame verandering:

• Visie en regie op duurzame omgevingskwaliteit
• Hergebruik als de regel, niet de uitzondering
• Carbon-based als het nieuwe normaal
• Verantwoorde aanscherping van normen
• Digitale samenwerking als katalysator
• Een klimaat waarin iedereen erbij hoort

Toekomst

“Door de krachten te bundelen, kunnen we innovatieve oplossingen ontwikkelen en de uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat en duurzaamheid effectief aanpakken. De BNA reikt de hand uit voor samenwerking. Samen kunnen we een circulaire, leefbare toekomst realiseren”, besluit BNA haar oproep.

Architecten in position paper: ‘Samen circulair voor een duurzame toekomst’. Zie ook:
Beste Gebouw van het Jaar 2024 open voor aanmeldingen.

Advertisment ad adsense adlogger