Herziene richtlijn energieprestatie gebouwen

Herziene richtlijn energieprestatie gebouwen

Er is een akkoord bereikt door de Europese Commissie over de herziene energieprestatie voor gebouwen. Een ruime meerderheid van de lidstaten, waaronder Nederland, heeft met de nieuwe richtlijn ingestemd. Er is voldoende flexibiliteit binnen de richtlijn om de aanpak per land vorm te geven en het kabinet is tevreden met de uitkomst.

“De herziene richtlijn energieprestatie gebouwen sluit goed aan bij het lopend en voorgenomen beleid van Nederland voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving”

CV-ketels na 2025

Subsidies voor fossiele brandstofinstallaties zoals cv-ketels zijn niet meer toegestaan vanaf 2025, met uitzondering van hybride warmtesystemen. Het renovatietempo gaat omhoog om sneller af te raken van slecht geïsoleerde gebouwen die fossiele brandstoffen gebruiken voor verwarming en koeling.

BENG wordt ZEB

Voor nieuwbouw wordt zero-emission building (ZEB) vanaf 2030 de nieuwe norm, in plaats van de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Bestaande gebouwen moeten in 2050 een ZEB zijn. Voor nieuwe publieke gebouwen geldt deze norm en richtlijn al vanaf 2028.

Slecht presterende gebouwen

De herziene EPBD stelt vast dat alle de EU-lidstaten een eigen traject moeten verzorgen om het gemiddelde energiegebruik van de woningvoorraad te verlagen. Hierbij is afgesproken dat meer dan de helft van de afname bereikt wordt door de renovatie van de slechtst presterende woningen. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor onder meer monumenten en tijdelijke woningen. Er komen geen renovatieverplichtingen voor woningeigenaren.

Voor utiliteitsgebouwen zoals kantoren, winkels en scholen volgen minimumeisen aan energieprestatiestandaarden. Dat betekent dat de lidstaten vol aan de slag moeten met de richtlijn om de slechtst presterende utiliteitsgebouwen moeten renoveren. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk voor bijvoorbeeld monumenten en agrarische gebouwen.

Energielabel en richtlijn

De energielabels worden niet Europees geharmoniseerd. Hierdoor blijft het zo dat in Nederland de bestaande klasse A+ per 2030 gaat verdwijnen en plaatsmaken voor een indeling van A tot en met G. Lidstaten krijgen wel de optie om een nieuwe klasse A0 toe te voegen voor emissievrije gebouwen (de ZEB-standaard) en een klasse A+ voor gebouwen die nog beter presteren.

Ook pleit de nieuwe richtlijn energieprestatie gebouwen voor financieringsmaatregelen en energieloketten voor huishoudens en kleine bedrijven. Ook moeten landen energiearmoede bestrijden en het risico op het uitzetten van kwetsbare huishoudens door onevenredige huurverhogingen na renovaties aanpakken.

Om duurzame mobiliteit te stimuleren, volgen aangescherpte verplichtingen voor laadpunten en fietsplekken bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties van bestaande gebouwen. In ons land zien we dat al volop wordt voorgesorteerd op de richtlijn bij nieuwbouw en renovatie.

EPBD

De EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) is de belangrijkste Europese richtlijn om gebouwen te verduurzamen. Herziening van de overkoepelende richtlijn energieprestatie gebouwen was nodig. Dit om bij te dragen aan de aangescherpte doelen in de Europese Klimaatwet en te zorgen voor meer energieonafhankelijkheid binnen Europa. Alle EU-lidstaten zullen het tempo van verduurzaming van gebouwen moeten behouden of opvoeren om de klimaatdoelen te halen. Voor Nederland valt de richtlijn binnen de bestaande doelstellingen.

Invoer nieuwe richtlijn

De formele Raadsstemming vindt op 12 april plaats. Daarna zal de richtlijn officieel gepubliceerd worden. Lidstaten krijgen vanaf dan twee jaar de tijd om de herziene EPBD in nationale regelgeving en nationaal beleid te verankeren.

Bron: Ministerie BZK.

Herziene richtlijn energieprestatie gebouwen. Zie ook:
Energielabel zegt weinig over stookkosten woning.

Advertisment ad adsense adlogger