Richtlijnen hemelwater en grijswater

Richtlijnen hemelwater en grijswater

Drinkwater wordt steeds schaarser. Er wordt gezocht naar alternatieve oplossingen door toepassing van hemelwater en grijswater systemen. Verzamelde kennis rond deze oplossingen is beschikbaar gesteld in een nieuwe ISSO-publicatie.

“Uitgave ‘Hemelwater en grijswater binnen de perceelgrens’ beschikbaar”

Gebruik drinkwater

Mede omdat de overheid het streven heeft om ons drinkwatergebruik voor 2035 met 20 procent te verminderen, zijn alternatieve watersystemen zeer actueel. de ISSO uitgave ‘Hemelwater en grijswater binnen de perceelgrens’ bevat de meest actuele richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van hemelwater- en grijswatersystemen.

Technische richtlijn

De nieuwe publicatie is een richtlijn voor hen die zich wil verdiepen in de inzet van hemelwater -afvoersystemen in combinatie met infiltratie en gebruik van regenwater.
Daarnaast beschrijft de publicatie grijswater -afvoersystemen en de zuivering en benutting van huishoudwater.

Vernieuwingsslag

De nieuwe uitgave is voortgekomen uit twee oudere publicaties en volledig geactualiseerd. Er heeft een forse vernieuwingsslag rond het gebruik van hemelwater en grijswater plaatsgevonden. De regelgeving dient nog te worden aangepast, maar de verwachting is dat bijvoorbeeld ook het Drinkwaterbesluit binnen afzienbare tijd ruimere toepassingsmogelijkheden van alternatieve watervoorzieningen zal gaan bieden.

Hemelwater

De publicatie geeft ook informatie over de huidige problematiek rond drinkwaterschaarste en de overlast veroorzaakt door hevige regenval. Verder is er aandacht voor de milieu-impact en de LCA-berekening (LevensCyclusAnalyse) van de systemen. Ook komt de wet- en regelgeving aan bod. Afvoer- en toevoer van hemelwater en licht verontreinigd afvalwater, zuivering, infiltratie en benutting van alternatief water in het leidingwatersysteem zijn immers ondergebracht in verschillende regelgeving.

Praktisch

De uitgave helpt professionals bij het ontwerp, bij selectie en ontwerp. De publicatie helpt de adviseur, professionals bij de overheid, opdrachtgevers en anderen om kennis te actualiseren en toe te passen.

Nader informatie is verkrijgbaar via ISSO Open.

Bron en beeld: ISSO.

Richtlijnen hemelwater en grijswater geactualiseerd. Lees ook:
Kleintje Water, info sanitaire installaties geactualiseerd.
ISSO-kleintje Riolering vernieuwd.
Hoe gaan we om met zeespiegelstijging en verzilting.

Advertisment ad adsense adlogger