ISSO-kleintje Riolering vernieuwd

ISSO-kleintje Riolering vernieuwd

Veel installateurs en servicemonteurs gebruiken het ISSO-kleintje Riolering al vele jaren als naslagwerk. De afgelopen maanden is de het volledig geactualiseerd.

Vernieuwde ISSO-kleintje Riolering biedt de vakman volop praktische kennis”

Vooral mensen in de praktijk vinden in dit document de meest gebruikte richtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van gebouwriolering. Naast de laatste kennis biedt het boekje ook diverse afbeeldingen, schema’s en montagerichtlijnen voor afvoerleidingen van vuilwater en hemelwater. Het Kleintje Riolering ook interessant voor andere doelgroepen, zoals architecten en aannemers.

Basis

De meest recente ISSO-publicatie 3216 ‘NTR 3216 Riolering van bouwwerken’, die eveneens in februari 2023 verscheen, ligt aan de basis van het vernieuwde Kleintje Riolering. Daarbij richt de inhoud van het Kleintje zich vooral op vuilwater- en hemelwaterafvoer binnen de perceelgrens.

Aanpassingen ISSO-kleintje

Een concrete aanpassing van het ISSO-kleintje is bijvoorbeeld het duidelijk onder de aandacht brengen van de noodzaak om hemelwater via het eigen perceel af te voeren, en niet via een naburig perceel. In de praktijk betekent dit dat installateurs de uitvoering van HWA-systemen soms anders moeten uitvoeren dan ze gewend waren. Denk aan doorlopende dakgoten bij rijtjeshuizen, waarin de installateur nu separatieschotten moet zetten, zodat regenwater per perceel kan worden afgevoerd.

Koppeling

Een andere wijziging waarvan nu melding wordt gemaakt, is dat de uitzondering voor het moeten plaatsen van ontlastvoorzieningen bij grondgebonden woningen is komen te vervallen. Ook meldt het geactualiseerde Kleintje dat de afstand tussen ontstoppingsstukken is vergroot. Verder is er in dit Kleintje meteen een koppeling gemaakt naar de ISSO-opleverprotocollen, die belangrijk zijn en worden in de relatie tot de toekomstige Wet Kwaliteitsborging (Wkb).

Verder zijn er op diverse plekken nieuwe of aangepaste afbeeldingen toegevoegd, zodat de kennis inzichtelijker is. Het doel van Kleintje Riolering is er volledig op gericht om mensen in de praktijk te ondersteunen bij het vakbekwaam uitvoeren en onderhouden van riolerings- en hemelwatersystemen.

ISSO-kleintje Riolering vernieuwd.

Advertisment ad adsense adlogger